Scandinavian Design AS | Forretningsmodell

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Scandinavian Design AS | Forretningsmodell

Dette er en tentamensbesvarelse i Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 fra våren 2016. Besvarelsen dreier seg om bedriften Scandinavian Design AS, og tar for seg to oppgaver. Oppgave to handler om import. I oppgaven forklares prosessen ved transport og i tillegg ses det på hvordan det er smartest for Scandinavian Design AS å transportere sine produkter. Oppgave 2 dreier seg om forretningsmodeller. Her drøftes nye forretningsmodeller og det legges frem en begrunnelse av valg av ny modell for Scandinavian Design AS.

Utdrag

1.
Når man skal importere produkter, finnes det viktige momenter det er viktig å ta stilling til under prosessen. Hvordan man importerer og hva, vil ha stor betydning for utkommet når det kommer til det økonomiske, tidsmessige og kvalitetsmessige. Jeg skal nå vise frem prosessen ved transport og hvordan det er smartest for Scandinavian Design AS å transportere sine produkter.

Leverandører av importproduktet:
Leverandørene er det viktig å vite noe om. Derfor kan det være lurt å vurdere leverandøren ut fra det totale tilbudet.

...

2.

En forretningsmodell er den måten en virksomhet er organisert og drevet på for å skape en bærekraftig drift. Modellene består vanligvis av fire elementer:
• Produkt
• Kunderelasjon
• Struktur
• Økonomi

Jeg skal nå drøfte nye forretningsmodeller og begrunne valg av ny modell for Scandinavian Design AS.

Først tar jeg for meg tradisjonelle forretningsmodeller. Her er det 4 modeller man kan gå etter.

Den første heter ”Full verdikjede”. Denne modellen ivaretar bedriften alle funksjoner selv.

Etter denne har vi en modell som heter ”Bare utvikling”. Denne virksomheten har sin basis i forskning og produktutvikling. Her selger bedriften ideene eller inngår en lisensavtale med en annen bedrift som setter ideene ut... Kjøp tilgang for å lese mer

Scandinavian Design AS | Forretningsmodell

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.