Sannhetssøken - Sannhet eller sunn fornuft

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie og filosofi 2
  • 6
  • 7
  • 3321
  • PDF

Sannhetssøken - Sannhet eller sunn fornuft

Her har du en oppgave i Historie og filosofi 2 som handler som sannhetssøken. Fra tidenes morgen har mennesket vært opptatt av å finne sannheter. Denne oppgaven innleder med å stille spørsmål som: "Men hva er egentlig sannhet? Hva kan vi faktisk lære fra den?" Oppgaven redegjør for begrepet sannhet og tar for seg ulike teorier omkring emnet.

Elevens kommentar

Husk kilder!

Utdrag

Sannhet eller sunn fornuft?

«Å si det som er at det er, og at det som ikke er at det ikke er, det er sannhet»
- Aristoteles

Helt siden tidenes morgen har mennesket vært opptatt av å finne sannheter. Noen sannheter er mindre vanskelige å finne enn andre, og det er blitt prøvd mange metoder for å oppnå sannhet. Men hva er egentlig sannhet? Hva kan vi faktisk lære fra den?

O. Søvik forteller i «Medisinske sannheter, hva er det?» at det ikke er en enkelt svar på spørsmålet om hva sannhet er. Bertrand Russell understreker betydningen av å skille mellom dette spørsmålet og spørsmålsstillingen om hvilke oppfatninger som er sanne. Hva er forskjellen på dette? Om vi ser på hva den kjente eksistensfilosofen Friedrich Nietzsche, kan dette være oppklarende. Nietzsche mente at det finnes ingen absolutte sannheter. Det er intet i verden som er objektivt sant. Det er heller ingen bånd mellom virkeligheten og sannheten, og dette er fordi virkeligheten ikke kan avspeiles gjennom språket, og dermed kan ikke sannheten det heller. Sannheten troner over alt, men det er umulig å få tak i den.

Nietzsches tanker går selvfølgelig stikk i strid med korrespondanseteorien. Den tar utgangspunkt i at sannheten faktisk er en form for overenstemmelse med virkeligheten. Denne teorien tar utgangspunkt i at om det er gjennomgående enighet om en ting, kan det da kalles for en sannhet. Men er det så mye som et lite avvik, er det ikke en sannhet, men snarere en påstand. Om vi baserer alle verdens «sannheter» på dette, vil det tvilsomt vært noen sannhet igjen, fordi det vil alltid være motsettende oppfatninger. Thomas Aquinas var arkitekten bak denne teorien, men drøyt 800 år senere videreutviklet Bertrand Russell denne teorien. Han mener at sannhet flyter et sted mellom overenstemmelse av antagelse og faktum. Dette er selvfølgelig ingen presisert definisjon av sannhet. I tillegg mente han at mennesket kan bli ledet til å tro at noe er sant, snart at det er usant, og dette spiller ingen rolle på den faktiske sannhetsverdien. Her kan vi selvfølgelig se til politisk bruk av historiesannheter... Kjøp tilgang for å lese mer

Sannhetssøken - Sannhet eller sunn fornuft

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.