Sammenligning mellom vikingkvinner og øvrige europeiske kvinner | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Historie
  • 4
  • 4
  • 1259
  • PDF

Sammenligning mellom vikingkvinner og øvrige europeiske kvinner | Artikkel

Her finner du en artikkel som beskriver de ulike forskjellene mellom kvinner i vikinglandene og resten av Europas kvinner på 800-1000-tallet.

Artikkelen drøfter problemstillingen om at vikingkvinner hadde mer makt i samfunnet enn kvinner i andre Europeiske lander, i løpet av denne tidsperioden.

Problemstillingen er ekstra interessant fordi kvinneundertrykkelse var normalt i denne tidsperioden, og den kommer med eksempler på hvorfor vikingkvinnene hadde så mye innflytelse som de hadde.

Utdrag

Samfunnet i vikingtiden omtales av mange som mannsdominert, voldsomt og krigersk, samtidig som familien eller ætta sto veldig sterkt. I mangel av en instans som sørget for trygghet og rettferdighet, måtte man stole på slekt og venner (frender) i forhold til beskyttelse og omsorg.

Kvinners stilling i vikingtiden var annerledes enn hva mange kanskje tror. Kvinner hadde faktisk mye mere ansvar og makt. Når mennene skulle på tokt var det kvinnene som fikk nøklene til for eksempel matboden, noe som innebar mye ansvar. Det var også de som sto for de fleste avgjørelsene som skulle bli tatt, pluss at de hadde alt av ansvar for husholdningen generelt inkludert arbeidsfolket og trellene.

Kvinner sto også sterkt religiøst. Deres stilling som religiøse skikkelser gjorde at de fikk en sterk posisjon både religiøst og politisk siden forholdet mellom disse to sidene av samfunnet var veldig sammenvevd. Kvinnene ble som regel begravet med en vogn, som var et tegn på at de brukte vognene til å reise ut for å være prestinner. Kvinnegravene var like godt utrustet som mennenes gravhauger.

Kvinner hadde også mulighet til å være blant annet håndverkere, handelsmenn og skalder. Det betyr at de hadde muligheten til å finne sitt virke også utenfor hjemmet. I tillegg var noen av kvinnene i denne perioden også krigere, eller skjoldmøyer som de ble kalt. Disse sloss på lik linje med menn og noen av dem er sågar nevnt i sagaene. Det er ikke dermed sagt at dette var veldig vanlig og vi kan antakeligvis ikke si at det var en særlig utbredt praksis.

Selv om vikingesamfunnet hadde et markant skille mellom kvinne- og mannsroller, er det grunn til å hevde at de hadde en tydelig stemme i sin tid. Dette gjelder særlig før innføringen av kristendommen. Kvinnene, spesielt de som var... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammenligning mellom vikingkvinner og øvrige europeiske kvinner | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.