Sammenligning av kortfilmen og novellen 21 år | Særemne

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • 4
  • 9
  • 3350
  • PDF

Særemne / Fordypningsoppgave: Sammenligning av kortfilmen og novellen 21 år | Særemne

Her har du et særemne som tar for seg novellen "21 år" av Tarjej Vesaas, og kortfilmen med samme tittel av René Bjerke. I særemnet sammenlignes novellen og kortfilmen, som begge har tittelen "21 år".

Særemnet tar utgangspunkt i problemstillingen:

"Hvordan kommer symbolikken og de skriftlige virkemidlene frem i filmen "21 år" i forhold til novellen?"

Oppgave er skrevet på nynorsk.

Lærers kommentar

Litt rotete struktur - kunne ha gått dypere inn på sammenligning.

Elevens kommentar

Strukturen trekker karakteren ned. Kunne ha hatt meir samanheng mellom avsnitta. Oppgåva gir ein detaljert og god skildring av symbolikk og tema i novella og filmen.

Innhold

Innleiing 3
Problemstilling 3
Kvifor denne oppgåva? 3
Hovuddel analyse 3
Komposisjon 4
Vendepunkt 4
Symbolikk 4
Tema 5
Filmen i høve til novella 6
Adapsjon 6
Konklusjon 7

Utdrag

Innleiing
I oppgåva skal eg fokusere på forholdet mellom novella ‘'21 år'' og filmen med same namn. Samt gjere ei analyse av både novella og filmen. Eg meiner dette er det mest sentrale i oppgåva og at det er mest interessant å undersøke.

Tarjei Vesaas er ein norsk forfattar som vart født i 1897 i Vinje, Telemark. Vesaas er kjent for sin verknad på moderismen. Har var modernist sjølv, og skreiv ulike sjangrar. ‘'Fuglane'' og ‘'Is-Slottet'' er hans mest kjente verk. (Wikipedia) Tarjei er kjent for å vera ein novellekunstar, noko som han bevisa i novellesamlinga ‘'Leiren og Hjulet'' som fikk strålande kritikk. (Novelleanmeldelse, Inger Hagerup)

Novella 21 år frå novellesamlinga '' Leiret og Hjulet'' blei utgitt i 1936, og filmen med same namn ble filmatisert i 1990 med Rene Bjerke som regissør. Filmen karakteriserast som ein kortfilm, som varar i ca. 30 minuttar.

PROBLEMSTILLING
Korleis kommer symbolikken og dei skriftlege vekemidla fram i filmen 21 år i forhold til novella?
Kvifor denne oppgåva?
Eg har valt denne oppgåva fordi eg er nysgjerrig på eldre litteratur. Har aldri gått inn i ein tekst som slik som i denne oppgåva. Eg såg filmen 21 år hos bestemor mi i Lom. Det va den gangen den gikk på tv. Kom i hug denne filmen ved ein tilfeldigheit, og tenkte det hadde vært artig å samanlikne film og litteratur. Eg har sjølv vore mykje på besøk i Gudbrandsdalen, og har vore omringa av folk med interesse for nynorsk litteratur. Begge foreldra mine snakkar dialektar med nynorsk som hovudmål, og eg er derfor interessert i å forbetre nynorsken min. Gjennom oppgåva har eg lært masse om eldre litteratur, og spesielt Tarjei Vesaas. Samstundes som eg har fått øvd mykje på språket.

HOVUDDEL
I 1936 ga Tarjei Vesaas ut novellesamlinga ‘'Leiret og Hjulet'', og ei av novellene var ‘'21 år''. Den tretten siders lange novella er skreve på 1930-talet. Vesaas blei født på ein gard i Vinje i Telemark. Eg meiner dette har hatt stor innverknad på hans inspirasjon i høve til novella. Symbolikk er noko som me stadig finn i Vesaas sin litteratur. Han brukar symbolikk og legg dei inn ulike hendelsar. Novella si handling kan ikkje tidfestast, men vi kan knytte henne opp mot hesten og skuren si tid.
Hovudtemaet i novella er stoltheit. Yngstebroren som blir 21 år, ynskjer ikkje lenger å være dominert av storebroren sin. På myndigheitsdagen føler han at han har blitt vaksen og kan ta styring sjølv utan å ha storebroren som bestemmer over seg. Kjærleik kan også sjåast på som eit stort tema. Korleis man fant kjærleiken før i tida. Det va nemlig ikkje tilfeldig at far til brørne tok med akkurat Hild til å jobbe på garden. Han ynskjer at garden skal vidareførast av sønene.

Novella handlar om to brør som bur på ein gard i Telemark der dei arbeider med å skjere korn i skuren. Ein dag kjem far deira med ei jente som heiter Hild. Ho skal hjelpe til å hauste korn i skuren. Faren har ein baktanke med å bringe Hild til garden. Ingen av sønene hans er gift. Først blir den eldste broren forelska i Hild, og prøvar tappert å sjarmere henne. Den yngre broren, altså eg- personen blir også forelska, men går ikkje like hardt ut som broren... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammenligning av kortfilmen og novellen 21 år | Særemne

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Sammenligning av kortfilmen og novellen 21 år | Særemne, har også lastet ned