Koreakrigen og Vietnamkrigen | Sammenligning

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Historie
 • 6
 • 5
 • 2340
 • PDF

Koreakrigen og Vietnamkrigen | Sammenligning

Historieoppgave som ser nærmere på Koreakrigen og Vietnamkrigen og sammenligner disse. Oppgaven tar for seg grunnleggende fakta om de to krigene før den ser på hva som likt og ulikt i balnt annet i forhold til politiske omstendigheter, støtte fra omverdenen og utfallet.

Innhold

KOREAKRIGEN OG VIETNAMKRIGEN
Vietnamkrigen
Koreakrigen
Likhetstrekk
Ulikheter
KILDELISTE:

Utdrag

I denne oppgaven, del to av historiehovedfag, vil jeg prøve å gjøre en sammenlikning av to forskjellige kriger etter 2.VK som vi i norsk skole, for å være ærlig, har lært lite om, nemlig: Koreakrigen (1950 – 1953) og Vietnamkrigen (midten av 1950-tallet – 1975). Jeg vil se nærmere på likhetstrekk og ulikheter mellom disse. Før dette i det hele tatt er mulig, må man vite grunnleggende fakta om begge krigene. Derfor vil jeg begynne med å gi en kort forklaring av begge. Dernest vil jeg liste en del likheter, og deretter ulikheter. Avslutningsvis vil jeg komme med en konklusjon.

Vietnamkrigen var i utgangspunktet en borgerkrig mellom to parter, Nord og Sør, som hadde ulike fremtidsvisjoner for landet. Landet var nemlig midlertidig delt i Nord og Sør ved 17. breddegrad etter Genève-konferansen av 1954, til det skulle holdes valg innen to år for å samle landet. I Nord skulle Ho Chi Minh, kommunist og støttet av Sovjet og Kina, lede og i Sør skulle Bao Dai lede (i 1955 tok Ngô Dình Diem over, som var anti-kommunist og hadde amerikansk støtte). Ved at begge parter brøt Genève-traktatens bestemmelser, bl.a. gjennom å bygge opp militære, ble valget avlyst.
Og dermed skjedde aldri valget, og fra 1956 var landet permanent delt. Begge parter hadde sterkt ulike ideer og forståelse om ideologi, økonomi, samfunn og politikk. Nord hadde en kommunistisk modell, mens Sør ønsket et liberalt samfunn. Begge ville dog samle landet, og etter at det ikke ble ...

---

Likhetstrekk er ikke vanskelig å se mellom disse to landene og deres kriger. Først er det vel bemerkelsesverdig å nevne at begge landene var delt i Nord og Sør. Mer bemerkelsesverdig kan være at i begge land var Nord kommunistisk, og Sør demokratisk. Men om man tar et titt på verden den gang, er det ikke fult så underlig at et land ble splittet, og fikk hver sin ideologi. Bl.a. Tyskland, India og Kina ble også delt under den kalde krigen. Tyskland i Øst og Vest (gjenforent offisielt 3. Okt 1990), Kina i Fastlandskina (Folkerepublikken Kina), og Taiwan og India i India og Pakistan... Kjøp tilgang for å lese mer

Koreakrigen og Vietnamkrigen | Sammenligning

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 13.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  En fin oppgave med mye god informasjon, men språket er ikke godt. Kunne jobbet mer på dette punktet!
 • 07.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra, skrevet hjalp meg veldig på eksamen!
 • 11.05.2016
  wowowowowowowowowowowowowwowowo
 • 04.05.2014
  Utrolig nyttig tekst! Hjalp meg masse.