Ideologi i norsk politikk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Ideologi i norsk politikk

Oppgave i Politikk og menneskerettigheter, om norske politiske partier og hvorvidt de er påvirket av ideologier.

Her sammenlignes Arbeiderpartiet og Høyre og deres ideologier og kampsaker.

Utdrag

I verdenssamfunnet i dag er det store variasjoner i levekårene. Ifølge CIA world factbook sin liste over BNP per innbygger ligger Norge på fjerde plass med 59 500 US dollar. Det vanligste å snakke om er Nord-sør forholdet som er en betegnelse på forskjellene mellom industrilandene i nord og de fattige utviklingslandene i sør. På bunnen av CIA world factbook sin liste ligger land som befinner seg på den sørlige halvkule. Disse har en BNP per innbygger på 200-1000 USD dollar. I tillegg til dette er det også store individuelle forskjeller innen hvert land. I denne artikkelen skal jeg gå litt dypere inn på hvorfor det er så store forskjeller mellom nord og sør og forklare de store forskjellene mellom fattige og rike både mellom land og innbyrdes i landene... Kjøp tilgang for å lese mer

Ideologi i norsk politikk

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.