Sammenligning av dialekter: Trøndersk og Vestnorsk

0 0 0 0 0 0 (0 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg3

Fag

Norsk

Karakter

5

Antall sider

4

Antall ord

1435

Filformat

PDF

Sammenligning av dialekter: Trøndersk og Vestnorsk

Oppgave i norsk om å sammenligne dialektene trøndersk og vestnorsk. Det ses blant annet på målmerker for dialektene og begreper som geolektiske aspekter, sosiolektisk variasjon og ideologisk variasjon.

Hovedmål eller sidemål
Hovedmål

Lærers kommentar
Bra og utfyllende tekst. Teksten tar opp og finner forskjeller og likheter på en god måte.

Utdrag
Et hav i mellom
Jeg er født og oppvokst i Trondheim og har bodd her hele mitt liv. Det er grunnlaget for dialekten min. Begge foreldrene mine, samt besteforeldre, snakker trøndersk. Familie og miljø rundt er de største innvirkningene på hvilken dialekt man tar i bruk og har.

Når påvirkningen fra disse to holdene er såpass lik, er det ikke rart at jeg har den dialekten jeg har. I denne teksten skal jeg finne kjennetegner på min dialekt, trøndersk, og gjøre rede for hvilke talemåter og ordlegging som er vanlig innenfor denne dialekten... [Les mer nå]