Sammenligning av Sokrates, Aristoteles og Platon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie og filosofi 1
  • Godkjent
  • 4
  • 1615
  • PDF

Sammenligning av Sokrates, Aristoteles og Platon

Her har du en oppgave i Historie og filosofi 1 omhandlende de tre store filosofene i antikken, nemlig Sokrates, Aristoteles og Platon. Nærmere bestemt finner du her en sammenligning og drøfting av Sokrates, Aristoteles og Platons syn på menneskets lykke og menneskets mulighet til å tilegne seg sann kunnskap om verden. Helt til sist sies det noe om hvem som har rett, og om det overhodet er mulig å ha rett.

Utdrag

I denne oppgaven vil vi ta for oss de tre store filosofene i antikken, Sokrates, Platon og Aristoteles. Vi skal sammenlikne og drøfte deres syn på menneskets lykke og menneskets mulighet til å få sann kunnskap om verden.

Sokrates – Den sokratiske metode og et lykkelig liv.
Sokrates levde fra 470-399 f.v.t. i Aten og levde hele livet der. Sokrates vandret rundt i gatene og på torget og stilte folk spørsmål om moral og poltikk. Han var særlig interessert i å prate med ungdom om disse temaene. De mest omfattene kildene til Sokrates' liv og verk finner vi i dialogene til hans elev Platon. Sokrates var skaperen til det som kalles den sokratiske metoden eller også kjent som den filosofiske samtale men denne vil ikke være spesielt relevant for oppgaven.

...

Platon – Innsikt og kunnskap
Platon levde fra 427 – 347 f.v.t. Han kom fra en velstående familie som kanskje også preget hand måte å tenke på. Platon var kjent for hans ide om den ideelle bystat som var styrt av en elite filosofer. Selv om denne ideen feilet to ganger i bystaten Sicilia. Platon var elev under Sokrates, dette kan vi se ved at han lik Sokrates legger stor vekt på samtalen. Det er bare gjennom meningsbryting og motstand at et menneske kan dannes, kanskje kan vi trekke dette tilbake til Sokrates dygd. Det er omdiskutert av flere forskere om Platons verk, fordi vi bare kjenner til Sokrates via dem er det ofte diskutert hvilke meninger som er Platons og hvilke som er Sokrates.

...

Aristoteles
Aristoteles levde fra 384 – 322 f.v.t. Hans far var lege ved det makedonske hoffet noe som trolig vekkes Arisoteles' interesse for det biologiske. Aristoteles studerte ved Platons akademi og studerte her helt til Platons død. Aristoteles var trolig preget av Platons retning innen filosofien, noe vi kan forstå i hans kritikk av Platons idelære. Aristoteles var av den oppfatningen at alt handlet om form og stoff. Disse to kan ikke eksistere uten hverandre, vi kan ha et stoff som utgjør formen til et objekt. Det vi har kunnskap om et objektets form, det vi ikke har fult så mye kunnskap om er dens stoff. Dette kan trekkes videre ved å bruke abstraksjonsevnen for å skille t formen. Da har vi forstått hva som er felles for alle enkelttingene, som for eksempel mennesker... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammenligning av Sokrates, Aristoteles og Platon

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.