Sammenligning av romkultur og norsk kultur

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sammenligning av romkultur og norsk kultur

I denne oppgaven finner du en sammenligning av romkulturen og den norske hovedkulturen. Oppgaven begynner med å kort forklare hva begrepet kultur betyr. Dernest gjøres det greie for hva som menes med norsk kultur og romkultur. Avsluttende kommer oppgaven inn på ulike konflikter mellom romfolket og den norske kulturen og hvordan man kan redusere disse.

Utdrag

Kultur er et stort begrep som omfatter blant annet tradisjoner, normer, mat, språk og verdier innenfor et samfunn. Kultur er også noe mennesker har til felles og som forener, samtidig kan vi si at kultur er det motsatte av natur. Alt vi har som er medfødt er naturlig, mens alt vi lærer er kulturelt.

Norsk kultur
Den norske kulturen handler mye om tradisjoner, normer, verdier og holdninger. Vi som nasjon har flere egne tradisjoner som ingen andre land har, og disse har en stor verdi hos det norske folket. For meg handler den norske kulturen også mye om samhold og natur. Det er viktig å ta vare på de tingene vi har.
Utenfor Norge vil kanskje bunad, brunost, melkesjokolade og skigåing stå sterkt i fokus når man snakker om det typisk norske. Vi nordmenn er svært stolte av vårt land og kulturen står sterkt. Dette er noen kulturelle punkter som ikke vil være problematisk for andre og ikke er konfliktskapende med andre kulturer.

Det er noen kulturelle faktorer som vi har i Norge som kan være konfliktskapende med andre kulturer. Nordmenn er blant annet kjent for å være tilbakeholden i møter med nye mennesker og vanskelig for å komme inn på. Nordmenn verdsetter utdanning veldig høyt og ønsker at alle våre barn skal ha minimum 12 års utdanning. Nordmenn har også en tradisjon for å bli boende på samme sted over lang tid. Disse er noen av trekkene ved den norske kulturen kan føre til kulturkonflikter med andre kulturer slik som for eksempel romfolket som jeg har valgt å skrive om i denne oppgaven. Oppgaven redegjør for romfolkets kultur, hvilke konflikter som ofte oppstår i møte med norsk kultur og hva eventuelle løsninger for å redusere kulturkonfliktene.

Romkultur
Romfolket er en fellesbetegnelse på en stor og variert folkegruppe med bare delvis felles språk og kultur. Det er en folkegruppe som ikke har en tilhørighet eller et land som blir sett på som deres hjem. Dette har ført til at romfolket har vært offer for diskriminering og forfølgelse i alle år. Romfolket har en grunntanke om å leve som nomader, altså som en som stadig er på vandring, men det er ikke alle gruppene i denne folkegruppen som følger den grunntanken... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammenligning av romkultur og norsk kultur

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.