Sammenligning av Jesus, Buddha og Muhammed

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • 5
  • 4
  • 1305
  • PDF

Sammenligning av Jesus, Buddha og Muhammed

Dette er en oppgave som diskuterer de tre store religionsstiftere: Jesus, Buddha og Muhammed. Oppgaven beskriver deres forskjellige liv, både med hensyn til oppvekst og senere beskjeftigelser. Den drøfter temaet "lære" og hvordan denne verdi var forskjellig hos de tre religionsstifterne. Deres liv og lære fikk videre konsekvens for den rolle de tre fikk i de tre religioner: Kristendommen, Buddhismen, og Islam.

Utdrag

Statistikk kan fortelle oss at omtrent 85% av verdensbefolkning er tilknyttet en religion. Blant dem står verdens- og universalreligionene buddhismen, islam og kristendommen sentralt. Alle disse religionene har til felles å ha opprinnelse i en religionsstifter, som også har hatt stor innvirkning på vår tid. Buddhismen har Buddha, islam har Muhammed og kristendommen har Jesus. I dette læringsoppdraget vil jeg sammenligne og trekke frem likheter og forskjeller ved de tre religionsstifterne, deres liv, lære og roller på grunnlag av et utenfraperspektiv.

Religionstifterenes liv
Siddharta Gautama ble født ca. 450 år f.Kr. nordøst i India. Han var født prins inn i en rik fyrstefamilie. Ca. 450 år senere, i år 0, ble Jesus ble født i Bethlehem, i en stall blant dyr, inn til en familie av Kong Davids ætt - som ikke hadde noe særlig med rikdom. Faren, Josef, var tømmermann og Jesus gikk etter hvert i de samme fotsporene. Gautama og Jesus sitt sosioøkonomiske utgangspunkt er derfor svært ulike. Den siste religionsstifteren, Muhammed, ble født i Mekka, ca 570 e.Kr. Han ble født inn i Kureish-stammen underlagt koreishittene– en velstående samfunnsklasse – ifølge store norske leksikon[2]. Med andre ord ble både Muhammed og Buddha født inn i en velstand Jesus ikke hadde.

Sammenligner vi oppveksten til de tre religionsstifterne ser vi at alle hadde ganske ulike oppvekster. Oppveksten til Gautama ble tilbragt innenfor en palassmur, uvitende om livet utenfor. Vi vet lite om Jesus sin oppvekst; foruten at han vokste opp i Nasaret, og en hendelse da Jesus var 12 år - der han snakket og delte sin visdom med lærerne i tempelet. Muhammed ble tidlig foreldreløs; Faren, Abdullah, døde før hans fødsel, og moren, Amina, døde før hans seks års dag. Dermed tok... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammenligning av Jesus, Buddha og Muhammed

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.