Sammenligning av Aristoteles og Platon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Historie og filosofi 1
 • 5
 • 4
 • 1300
 • PDF

Artikkel, Prosjektoppgave: Sammenligning av Aristoteles og Platon

Oppgave i Historie og Filosofi som inneholder en sammenligning av Platons idélære og Aristoteles lære om form og stoff. Oppgaven gir også uttrykk for forfatterens syn på teoriene og hvilken som er mest holdbar.

Elevens kommentar

Mangler fotnoter

Innhold

Platon og Aristoteles - Sammenligning
Kilder:

Utdrag

"Platon og Aristoteles:
I denne teksten skal jeg først gjøre rede for Platons og Aristoteles synspunkter på hvordan verden er bygget opp. Deretter skal jeg sammenligne de to lærene for så å avslutte med hvilken av de to lærene jeg selv mener er mest holdbar og hvorfor.

Platons idélære er et kjent og diskutert tema. Utgangspunktet for denne idélæren er Sokrates’ lære om allmennbegrepene. Platon lære kan deles inn i fire grader av virkelighet og kunnskap. Nederst på stigen finner vi en skyggeverden hvor alt er innbilninger, fantasier og drømmer. Kunnskapen som man har på dette nivået blir kalt formodninger."... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammenligning av Aristoteles og Platon

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 05.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Dette var bra! Hjalp meg veldig når jeg hadde oppgave i å sammenlikne Platon og Aristoteles.
 • 26.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjelpsom! .
 • 10.03.2015
  Skrevet av Student på 5. år
  Denne oppgaven er veldig nyttig.
 • 24.03.2014
  frjeerhivberiuvberibveirubvei