Sammenhengen mellom sosial kompetanse og rollekonflikter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 5
  • 3
  • 1176
  • PDF

Sammenhengen mellom sosial kompetanse og rollekonflikter

Dette er en oppgave i Psykologi 2 omhandlende sammenhengen mellom sosial kompetanse og rollekonflikter. Oppgavens problemstillinger lyder som følger: Hvorfor er det viktig å ha sosial kompetanse i forhold til hvordan vi takler rollekonflikter? Finnes det noen sammenheng mellom kompetansen og rollekonflikten? For å besvare spørsmålene forklarer oppgaven hva sosial kompetanse og rollekonflikter er og hvordan de utfyller hverandre.

Utdrag

Hvorfor er det viktig å ha sosial kompetanse i forhold til hvordan vi takler rollekonflikter? Finnes det noen sammenheng mellom kompetansen og rollekonflikten? Jeg skal nå se litt på hva sosial kompetanse er, hva rollekonflikt er og hvordan de utfyller hverandre.

Sosial kompetanse er de ferdighetene som gjør det mulig for oss å løse sosiale utfordringer med et positivt selvbilde. Et selvbilde er den evalueringen du gjør av deg selv, enten den er positiv eller negativ. Når man snakker om sosial kompetanse, må man nesten trekke inn de sosiale ferdighetene. De viktigste og mest omtalte i denne sammenhengen er; empati, samarbeidsferdigheter, selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet.

I løpet av livet oppstår det mange sosiale situasjoner hvor en må klare å sette seg inn i en annens situasjon. En venn har nettopp mistet hunden sin og trenger trøst. Dette er å vise empati overfor andre. Samtidig må man kunne vise samarbeidsferdigheter daglig. Det vil si å kunne dele og for eksempel utføre en oppgave sammen. Dette er svært sentralt i barnehagen, på skolen og i yrkeslivet, og til og med i hverdagen i forhold til familie og venner. Den sosiale ferdigheten jeg mener kanskje er en av de viktigste er selvhevdelse. Her menes det å ha evnen til å spørre om informasjon og hjelp, kunne presentere seg selv og gjøre seg sosialt merkbar. Selvkontroll handler om å kunne kontrollere seg selv og er veldig vesentlig for sosiologien. Vi har både en indre kontroll, som handler om internalisering av normer og væremåte, og en ytre kontroll, som går på sosial eksistens... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammenhengen mellom sosial kompetanse og rollekonflikter

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.