Sammenhengen mellom menneskerettigheter og demokrati | Drøfting

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sammenhengen mellom menneskerettigheter og demokrati | Drøfting

Dette er en drøftingsoppgave som handler om sammenhengen mellom menneskerettigheter og demokrati.

Her finner du drøfting om dette temaet, og der faktisk finnes en sammenheng.
I Norge har vi et velfungerende demokrati, og det er sjeldent at man snakker om menneskerettigheter i vårt land sammenlignet med U-land rundt om i verden.

Drøftingsoppgaven diskuterer området, og gir et overblikk over temaet.

Utdrag

Drøftingsoppgave

Cirka 2,5 milliarder mennesker lever under et totalitært styre i dag. Rundt halvparten lever i et slags demokrati, men bare 12 prosent lever under en fullverdig demokratisk styremåte. Verden og vårt samfunn har måttet gått igjennom mange tragedier som en følge av enkeltpersoners behov for makt. I Norge kan vi se på dette som fjernt og langt i fra vår virkelighet, men vi er av de 12 prosentene hvor folket får velge hvem som skal styre og bestemme i vårt lille land. Menneskerettigheter er noe de aller fleste i Norge ikke trenger å bekymre seg for. Rettigheter for alle, likhet for loven, rett til liv, frihet og sikkerhet er noe de kjemper om i land langt hjemmefra og noe vi kun ser på TV. I Norge vil mange mene at vi har et velfungerende demokrati og at vi får menneskerettighetene servert på sølvfat. Er det en sammenheng mellom disse to? Må en stat oppfylle menneskerettighetene for å ha et oppegående demokrati, og omvendt?

Det mest sentrale i menneskerettighetene er at alle mennesker er likeverdige og har samme medfødte rettigheter. Ekspert på internasjonal jus og forsker, Njål Høstmælingen, definerer menneskerettigheter som ” grunnleggende rettigheter og friheter som individene har overfor statens myndigheter, og som følger av internasjonale overenskomster og praksis”. FN startet å lage Verdenserklæringen om menneskerettigheter i 1946, hovedsakelig etter overgrepene mot jøder og andre minoriteter etter Hitlers regime i Tyskland under andre verdenskrig. Etter denne krigen ble det stor internasjonal enighet om at menneskerettigheter var et stort og viktig tema. Mange av disse avtalene om menneskerettigheter slår... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammenhengen mellom menneskerettigheter og demokrati | Drøfting

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.