Sammenhengen mellom holdninger og flerkulturell kompetanse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Psykologi 2
 • 6
 • 4
 • 1499
 • PDF

Sammenhengen mellom holdninger og flerkulturell kompetanse

Dette er en oppgave i Psykologi 2 vedrørende holdninger og flerkulturell kompetanse. Oppgaven forklarer først og fremst sammenhengen mellom holdninger og flerkulturell kompetanse. Dernest drøftes det hvordan egne og andres holdninger kan skape konflikter i et flerkulturelt miljø. Oppgaven forklarer i denne sammenheng begreper som holdning, flerkulturell kompetanse, konflikter og sosial identitetsteori.

Utdrag

Mennesker er sosiale vesener som er fylt med både meninger og verdier. I visse tilfeller kan disse være mer dyptliggende, og det kaller vi for holdninger. Holdning er både et kjent og allmennvitene begrep, men hvis det skal forklares gjennom et psykologisk perspektiv, kan man si at «holdninger er innlærte adferdsmønstre som gjør at individet reagerer forutsigbart på mennesker, ting eller hendelser.» I noen tilfeller kan menneskers holdninger være preget av negativitet og misnøye overfor andre grupper, noe som kan føre til konflikter hos enkeltindivider og mellom mennesker. I denne oppgaven skal det forklares en sammenheng mellom holdninger og flerkulturell kompetanse. Videre skal det drøftes hvordan egne og andres holdninger kan skape konflikter i et flerkulturelt miljø.

I et samfunn der det bor mennesker med ulik kulturell bakgrunn, er det viktig å ha en flerkulturell kompetanse for at det ikke skal oppstå negative holdninger. I noen tilfeller kan det oppstå en form for segregering i slike samfunn. Det vil si at de forskjellige kulturene lever adskilt fra hverandre, noe som kan bidra til en økt fremmedfrykt blant gruppene. I slike tilfeller, handler det om å unngå negative holdninger overfor de fremmede kulturene, og som nevnt tidligere, er det derfor svært viktig at hver part har en form for flerkulturell kompetanse. «Flerkulturell kompetanse er evnen, viljen og kunnskapene som skal til for å komme godt overens med mennesker med ulik kulturell bakgrunn.» Psykologisk sett kan holdninger deles i tre deler, nemlig en følelsesdel, handlingsdel og kunnskapsdel. Som vi ser, så har både flerkulturell kompetanse og holdninger en «kunnskapsdel,» noe som er viktig å ha hvis man ønsker å ta et standpunkt. Dersom denne delen mangler, kan det resultere at det utvikles diskriminering, fordommer eller stereotypier. Hvis dette oppstår, kan konsekvensene være at det oppstår konflikter mellom gruppene.

For å svare på hvordan slike holdninger kan skape konflikter i et flerkulturelt miljø, må først og fremst oppstandelsen av slike holdninger belyses. Det finnes mange årsaker til at slike konfliktdannende holdninger oppstår, en av de kan forklares ved kontaktteorien som ble utviklet av den amerikanske psykologen Gordon Allport... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammenhengen mellom holdninger og flerkulturell kompetanse

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 11.12.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra