Sammendrag | Visjon kapittel 1-3

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • Ingen karakter gitt
  • 5
  • 1020
  • PDF

Sammendrag | Visjon kapittel 1-3

Sammendraget er knyttet til Visjon1 til faget Markedsføring og ledelse. Sammendraget hører til kapitlene: 1. Markedsføring og ledelse, 2. Markeder og 3. Psykologi og kjøpsadferd.

Innhold

Kap 1
Kap 2
Kap 3

Utdrag

1. Markedsføring går ut på å avdekke behov i markedet og deretter utvikle produkter som dekker disse behovene.
2. Markedet er en gruppe kjøpere og selgere som forhandler om bestemte varer og tjenester. Målgruppe er personer man henvender seg til med et visst tilbud, en service eller et budskap. Produkt er det som selges/ den løsningen som bedriften tilbyr for å tilfredsstille forbrukernes behov... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag | Visjon kapittel 1-3

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 03.09.2015
    hjalp masse til prøven i kap 1-2