Sammendrag av Terra Nova med svar på spørsmål

Se flere anmeldelser 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 (6 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg1

Fag

Geografi

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

45

Antall ord

6886

Filformat

PDF

Sammendrag av Terra Nova med svar på spørsmål

Sammendrag av kapittel 1-10 i læreboka Terra Nova av Ole G. Karlsen.

I tillegg til å oppsummere hvert kapittel inneholder sammendraget også svar på spørsmål fra kapitlene. Sammendraget egner seg perfekt for øving til prøver eller eksamen i geografi.

Innhold
Kapittel 1: Fra geografiens verktøykasse
Kapittel 2: Den urolige jordskorpa
Kapittel 3: Berggrunnen
Kapittel 4: Landformene
Kapittel 5: Vær og klima
Kapittel 6: Landskap
Kapittel 7: Ressursene
Kapittel 8: Lokalisering
Kapittel 9: Næringsstruktur og bosetting
Kapittel 10: Befolkning

Utdrag
- Kjerne: Her foregår det radioaktive prosesser som frigir varme. Vi har en indre og ytre del av kjernen, den ytre delen er flytende og den indre delen er fast.
- Litosfæren: Går 100km under jordoverflaten, og er den ytterste delen av mantelen. Dette er tunge og faste bergarter.
- Astenosfæren: Astenosfæren befinner seg 350km under jordoverflaten, og her er temperaturen så høy at bergartene er smeltet og har en seig masse. Det er her det foregår mantelstrømmer... [Les mer nå]