Sammendrag av Teori om Familierett i Rettslære 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære 1
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1109
 • PDF

Sammendrag av Teori om Familierett i Rettslære 1

Sammendrag av teori om Familierett. Rettslære 1.

Innhold

Kap 1. Vilkår for å inngå ekteskap:
Kap 2. Prøving av ekteskapsvilkår.
Kap 3 Inngåelse av ekteskap, vigsel
Kap 4 Oppløsning av ekteskap, skilsmisse, separasjon

Utdrag

Ekteskap

Kap 1. Vilkår for å inngå ekteskap:

§ 1 Ekteskapsalder.

- Hovedregelen er at du må være 18 år. Unntaket for folk under 18 år er ved godkjennelse av foreldre og fylkesmannen.
Den som er under 18 år, kan ikke inngå ekteskap uten samtykke fra dem eller den som har forelderansvaret, og tillatelse fra fylkesmannen.
Er en av dem som har forelderansvaret, uten rettslig handleevne, eller kan samtykke ikke innhentes innen rimelig tid, er samtykke fra den andre tilstrekkelig. Er begge i en slik situasjon, og det er oppnevnt verge, kreves samtykke fra vergen.
Fylkemannen kan bare gi tillatelse når det foreligger særlige grunner for å inngå ekteskap.
Nekter de eller den som har foreldreansvaret, eller vergen å gi samtykke, kan fylkesmannen likevel gi tillatelse hvis det ikke er rimelig grunn for nektelsen.

§ 3 Forbud mot ekteskap mellom nære slektninger.

- Kan ikke gifte seg med nærmere slektninger enn søskenbarn.
Ekteskap kan ikke inngås mellom slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller mellom søsken.
I forhold til adoptivbarn gjelder forbudet overfor både den opprinnelige slekt og adoptivforeldrene og deres slekt. Er adoptivbarnet blitt adoptert på ny, kan fylkesmannen likevel samtykke i ekteskap mellom adoptivbarnet og en av de opprinnelige adoptivforeldrene eller dennes slektning.

§ 4 Forbud mot ekteskap når tidligere ekteskap består, bigami bestemmelse.

- Dette gjelder selv om man er for eksempel muslim og bor i Norge.
Ingen kan inngå ekteskap så lenge et tidligere ekteskap eller registrert partnerskap består.

§ 5 Opplysningsplikt og veiledningsplikt om seksuell overførbare sykdommer.

- Det vil si at du har plikt til å si det til eventuell partner hvis man vet at man har en seksuell overførbar sykdom, for eksempel HIV/Aids.
Den som lider av en smittefarlig sykdom som kan overføres ved seksuell omgang, kan ikke inngå ekteskap uten at den andre parten er gjort kjent med sykdommen og begge parter har fått muntlig veiledning av en lege om farene ved sykdommen.
Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for at en lege gir opplysninger til vigsleren om sykdommen eller føres som vitne i en ekteskapssak.

§ 5-a For å inngå ekteskap i Norge må en utenlandsk statsborger ha lovlig opphold i Norge.


Kap 2. Prøving av ekteskapsvilkår.

§ 6 Før man gifter seg må ekteskap prøves av en vigsler.

- Prester, sorenskrivere, ambassadearbeidere kan være slike vigslere. Man må da ha med bevis for hvem man er, for eksempel pass, i folkeregisteret.
Før ekteskap kan inngås, skal det skje en prøving av om ekteskapsvilkårene er oppfylt.
Prøvingen foretas av en vigsler på det stedet der en av brudefolkene bor, eller om ingen av brudefolkene har... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av Teori om Familierett i Rettslære 1

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 14.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg1
  dsafghjklhgfdsafjklhgfdsfhjgfdsfhjkluhtgfds
 • 15.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra! God hjelp til eksamen
 • 19.11.2013
  Tusen takk for hjelpen! :D
 • 18.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!