Sammendrag om sikkerhet - Informasjonsteknologi

Se flere anmeldelser 5 5 5 5 5 5 (4 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg2

Fag

Informasjonsteknologi 1

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

6

Antall ord

1463

Filformat

Word2003

Sammendrag om sikkerhet - Informasjonsteknologi

Inneholder et punktvis sammendrag av kapittel 9 om sikkerhet i "Basisbok for informasjonsteknologi", gitt ut av Gyldendal.

Utdrag
IT- Kapittel 9: Sikkerhet
- Trusler og angrepsformer deles ofte inn i noen hovedgrupper:

- Avlytting:
- Man får tilgang til informasjon man ikke skal ha tilgang til, ved f. eks. å bryte seg inn i et system og hente ut data.

- Modifisering:
- Man endrer informasjon som ligger lagret, eller som sendes fra avsender til mottaker. Et eksempel kan være om noen endrer på kontonumre mens en transaksjon pågår.
- Fabrikering:
- Man lager ny informasjon eller nye meldinger, som å registrere brukerkontoer i et system, eller sende meldinger fra andres Facebook-profiler.
... [Les mer nå]