Sammendrag av hele Rom Stoff og Tid - Fysikk 1 Vg2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk 1
 • Godkjent
 • 69
 • 23495
 • PDF

Sammendrag av hele Rom Stoff og Tid - Fysikk 1 Vg2

Dette er en fysikk oppsummering av hele fysikk 1 boka. Oppsummeringen er skrevet fra Fysikk 1 rom stoff og tid. 69 sider!

Innhold

1 velkommen til fysikk
2 lys og bølger
3 kvanter og atomer
4 Kjernefysikk
5 bevegelse
6 Kraft og bevegelse
7 arbeid og energi
8 Naturvitenskapen fysikk
9 Termofysikk
10 Astrofysikk
11 Elektrisitet
12 halvlederteknologi
13 kosmologi

Utdrag

Med modell mener vi ofte et naturfenomen som vi studerer, viser mange fellestrekk med noe vi kjenner godt til og fra før, slik at vi kan trekke på kjente erfaringer. Viktig med modell er å fine ut fram til begreper og størrelser- sammenhengen mellom dem- som vi kan bruke når vi vil beskrive det naturfenomenet vi studerer.

Strålemodellen for lys
Vi har nemlig absorbert at lys fra en lampe som passerer gjennom en smal spalte, danner en smal, konsentrert og rettlinjet strålebunt: lys kan ses som en samling lysstråler som går rettlinjet gjennom rommet fra lyskilden til f.eks. øyet.

Refleksjonsloven:
Innfallende stråle: den lysstrålen vi retter mot speilet... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av hele Rom Stoff og Tid - Fysikk 1 Vg2

[35]
Brukernes anmeldelser
 • 25.04.2014
  Jeg har ikke sett på alle formlene, men her er det til tider så mye skrivefeil og gramatikkfeil at man skulle tro setninger var gått gjennom x antall lag med google-translate før det ble oversatt til norsk igjen. Bare se i utdraget: "er å fine ut fram til begreper". Så lenge formlene stemmer er det ikke så farlig, men dette sammendraget fortjener ikke "Kvalitets-SIKRET" stempelet. No offence - men useriøst.
 • 19.04.2017
  Fått med mye godt stoff og er hjelpsom. Derimot er det en god del skrivefeil og feil setningsoppbygning/ordbruk som gjør at det blir litt forvirrende hva det egentlig skal stå og hva som forklares enkelte steder. Anbefales å kvalitetssikres på nytt og rette opp de mange feilene.
 • 05.06.2019
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Et svært godt og nyttig sammendrag som hjalp mye. Men dette ville vært enda mer komplett dersom forfatteren kunne luket vekk gramatikk- og skrivefeil.
 • 03.06.2016
  Skrevet av Student på 5. år
  den var ganske bra og hadde med det meste. meget bra