Sammendrag | Roller, ledelse og konflikter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • Ingen karakter gitt
 • 12
 • 2671
 • PDF

Sammendrag | Roller, ledelse og konflikter

Grundig sammendrag av kap 10 fra boken Visjon 2 i Markedsføring og ledelse. Kapittelet omhandler roller, ledelse og konflikter.

Noe av det som gjennomgås i sammendraget er personalet, ledelsen, typer konflikter, motiverings-arbeid, kompetanseutvikling og markedsføring.

Innhold

Kapittel 10 – Roller, ledelse og konflikter
Personalet
Ledelsen
Personalkonflikter
Kapittel 11 – personalutvikling
Rekruttering
Motivering
Kompetanseutvikling
Evaluering
Medarbeidersamtaler og hvordan de brukes som verktøy i personalarbeidet
Kapittel – 12 intern markedsføring
Hvordan drive intern markedsføring?

Utdrag

- En rolle kan defineres som et sett av normer som knyttes seg til en bestemt oppgave eller posisjon, i arbeidslivet forskjellige roller ved at en er f.eks. innkjøpssjef. Yrkesroller eller formelle roller.
- Uformelle roller. Forventinger som vi har til hverandre, som trøst.

Personalets betydning
- Det enkelte menneske i bedriften er med på å skape verdier
- Begrepet menneskelige ressurser (HR – Human resources) er blitt mer og mer alminnelig. Synliggjør at kompetansen som de ansatte har, representer en verdi.
- I markedsføringen kommer de ansattes betydning til uttrykk i at personalet av mange regnes som et eget konkurransemiddel ved siden av produktet... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag | Roller, ledelse og konflikter

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 07.10.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra og utfyllende sammendrag
 • 11.04.2016
  Herlig sammendrag, hjalp kjempe mye