Sammendrag om relasjoner, sosialisering, systemer og integrering

Se flere anmeldelser 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 (6 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg2

Fag

Sosiologi og sosialantropologi

Karakter

Godkjent

Antall sider

22

Antall ord

5553

Filformat

PDF

Sammendrag om relasjoner, sosialisering, systemer og integrering

Sammendrag av fire kapitler i sosiologi og sosialantropologi. Sammendraget er veldig fyldig og egner seg derfor perfekt til repetering av kapitlene før prøver eller eksamen.

Lærers kommentar
Gode notater, dekker kapitlene godt.

Innhold
Sosiale relasjoner
Sosialisering
Sosiale systemer
Integrering

Utdrag
Vi lærer å bli mennesker ved å være sammen med andre. Vi trenger å bli sett og hørt for å trives, og vi trenger veiledning og kritikk for å utvikle oss. Bare ved å inngå i sosiale relasjoner bli vi sosiale vesener.

I primærgrupper er relasjonene tette og varige, i sekundærgrupper mer avgrensede og kortvarige. Å tilhøre primær-og sekundær-grupper gir fellesskap og trygghet, å stå utenfor slike fellesskap gjør oss ofte ensomme... [Les mer nå]