Sammendrag: Portal Kapittel 1-4

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 15
 • 3354
 • PDF

Sammendrag: Portal Kapittel 1-4

Sammendrag fra historieboken Portal, Samlaget. Tilhører følgende kapittler:

Kapittel 1 - Den industrielle revolusjon
Kapittel 2 - Den politiske revolusjon
Kapittel 3 - Veier til selvstendighet for Norge
Kapittel 4 - Året 1814

Portal

Utdrag

Hva var den?
1) «En av de mest omfattende endringene i menneskets historie»
 Knyttes til Storbritannia
 Økt vareproduksjon og omsetting
 Tekstil, kull og jern
 Nye maskiner  The Spinning Jenny
 Et resultat av teknisk utvikling

2) BYTTESAMFUNN  KJØPESAMFUNN

3) Jordbruket endret seg
 Nye såmaskiner = økt produktivitet og vekst
 Effektivisering
 Forleggersystemet  lage tøy, bomullsproduksjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag: Portal Kapittel 1-4

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 14.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget bra, utdypende og oversiktilig
 • 21.09.2015
  gfadgafgffggfdgfdfgdfgfadggdfgf