Sammendrag av pensum i Biologi 2 - Kapittel 1-10

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 66
 • 34607
 • PDF

Sammendrag av pensum i Biologi 2 - Kapittel 1-10

Dette er et 66 siders sammendrag fra Gyldendals bok i Biologi 2. Inneholder det viktigste til eksamen.

Bi 2 grunnbok
Gyldendal
1. utgave
Bokmål

Lærers kommentar

Ingen kommentar, laget på eget initiativ

Elevens kommentar

Tror den er ganske god som den er. Kan være noen språklige mangler som jeg ikke har fått med meg.

Innhold

Biologi 2
Kap 1: Grunnleggende kjemi i biologi
Kap 2: Generell økologi
Kap 3: Cellens livssyklus
Kap 4: Proteiner - dannelse, utvikling og funksjon
Kap 5: Fotosyntese
Kap 6: Celleånding
Kap 7: Genetikk
Kap 8: Bioteknologi
Kap 9: Evolusjon
Kap 10: Mennesket og naturen

Utdrag

Biologi 2
Kap 1: Grunnleggende kjemi i biologi
1.1 Atomer og molekyler
Atomer består av elementærpartikler, molekyler består av atomer som er bundet sammen i
forskjellige typer bindinger. et eksistert elektron er et elektron som har sprunget ut av ett
skall, etter at energi har blitt tilført.
1.2 Viktige grunnstoffer i biologi
De viktigste grunnstoffene i biologi er Karbon, Hydrogen, Oksygen, molekylet og svovel.
Disse utgjør 98% av massen til en levende organisme
1.3 Bindingslære
For å danne molekyler bindes atomer sammen. Oktett regelen vil si åtte elektroner i
ytterste skall. Det er regelen alle atomer ønsker å få oppfylt for å bli stabile. Bindingene
viktig i biologi 2 er kovalente, ionebindinger og hydrogenbindinger.
• upolar kovalient
elektronegativitetsforskjell under 0,5 og elektroner deler elektronpar for å fylle
oktettregelen.
• polar kovalient
Elektrondegativitetsforskjell 0,5<1,7
• Ionebinding
Elektronegativitetsforskjell større enn 1,7. Gir ofte salter. Ofte lett løselige i vann. Det avgis
og taes opp elektroner, de deler ikke elektronpar slik som i kovaliente bindinger... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av pensum i Biologi 2 - Kapittel 1-10

[29]
Brukernes anmeldelser
 • 21.05.2014
  Dette er et begredelig makkverk av et sammendrag, som er skrevet ukritisk og med høy grad av inkompetanse. Anbefales ikke! Du vil få mye mer ut av å skrive et sammendrag selv, da du vil bruke like lang tid på det, som du vil bruke på å rette opp feil i dette sammendraget. Det virker som forfatteren har skrevet ned nesten hvert eneste avsnitt i boka, bortsett fra et par eksempler, bare at han har prøvd å skrive det med egne ord. Problemet med dette er at det er blitt skrevet på en måte som til tider kan gi helt andre betydninger enn hva som er beskrevet i boka. (F.eks, en plass i boka står det at universet er ca. 13 mrd år gammelt, og at jorda ble dannet 8 mrd år etter dette, noe som får man til å tro at boka vil fram til at jorda er ca 5 mrd år gammel, men forfatter har skrevet at jorda er 8 mrd år gammel.) I tillegg er sammendraget så fullt av skrivefeil, kommafeil, manglenede punktum/stor bokstav, osv, at du får følelsen av at du sitter og retter en norskstil. Dette er så irriterende at man kan tvile på om forfatteren i det hele tatt har sett to ganger på hva han har skrevet. Enkelte ord, som til og med står i overskrifter i boka og er gjentatt utallige ganger, er skrevet feil overalt (f.eks. (eu-/prokaryot er konstant skrevet med "i", bortsett fra et par plasser, sjelden er skrevet skjelden, osv osv osv). Dersom du likevel velger å bruke dette sammendraget, vær klar over at du kommer til å utvikle et hissig tilfelle av dysleksi, og at du kommer til å være dummere enn du var før du leste det.
 • 26.11.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Er fullstendig enig med kommentaren som ble utgitt 21.05.2014. Det er altfor mange skrivefeil, som igjen man ikke klare å stole helt på hva forfatteren sier. Jeg måtte sjekke opp flere ting fordi jeg var ikke sikker på om det som sto der var sant i det hele tatt. Anbefale ikke å laste det her ned egentlig. Har ikke noe nytt å tilføye bortsett fra at jeg er veldig enig med anmeldelsen jeg refererer til.
 • 18.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig dårlig. Alt for mye skrivefeil og er skrevet rett av boka. I tillegg veldig langt.
 • 08.04.2016
  Finner den hjelpsom. Har min egen versjon av dette, men her er det skrevet litt mer utfyllende for dem som ønsker litt mer å pugge på enn egne notater! :)