Sammendrag av Pensum i Biologi 1 - 1. Termin Bios 1 Cappelen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • 6
 • 27
 • 8702
 • Word2007

Sammendrag av Pensum i Biologi 1 - 1. Termin Bios 1 Cappelen

Stikkordsmessig sammendrag av pensum for høstsemesteret i Biologi.
Denne oppgaven egner godt til øving av pensum og evt. heldags i Biologi 1 til jul.

Bios 1, Cappelen Damm

Innhold

Biologisk mangfold 1
Artsbegrepet 1
Genetisk mangfold 2
Mangfold av økosystemer 2
Bevaring av biologisk mangfold 2
Overvåkning av naturen 2
Verne for hvem? 3
Klassifisering av biologisk mangfold 3
Trusler mot mangfoldet 3
Cellemembran 5
Passiv transport 6
Aktiv transport 7
Endocytose og eksocytose 7
Dyrecelle 8
Formering hos planter 11
Formering hos virveldyr 13
Transportsystemer hos planter 14
Sirkulasjon 17
Respirasjon 20
Ekskresjon 21
Planterike systematikk 23
Klassifisering 23
Planteriket 23
Formering dyr (virveldyr) 25
Fra vann til land 25
Formering hos beinfisk 26
Formering hos amfibier 26
Formering hos krypdyr 26
Formering hos fugler 27
Formering hos pattedyr 27

Utdrag

"Øving til 1.termin muntlig:
Biologisk mangfold
Artsbegrepet
FN definerer begrepet:
• Det første nivået er mangfoldet av genvarianter, det vil si variasjonen i arvemasse som finnes innenfor artens individer.
• Det andre nivået gjelder mangfoldet av ulike arter.
• Det tredje nivået omfatter mangfoldet av økosystemer på jorda."... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av Pensum i Biologi 1 - 1. Termin Bios 1 Cappelen

[22]
Brukernes anmeldelser
 • 19.11.2020
  Anbefales ikke. Anbefaler heller å se på kompetansemål og lese og svare på dem selv med fulle settninger. dette er lite til hjelp. og en del som manglet
 • 19.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  God oversikt fram mot muntlig eksamen. Mangler dessverre noen få viktige poenger, men utenom det veldig bra dokument!!!
 • 08.02.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra stil! til mye hjelp
 • 05.08.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!