Sammendrag av Nexus VG1 - ALLE kapitler - Naturfag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • Ingen karakter gitt
 • 38
 • 17540
 • Word2007

Sammendrag av Nexus VG1 - ALLE kapitler - Naturfag

Dette er et sammendrag av Nexus VG1. Alle kapitler er med. (1-9)

Sammendraget er basert på ulike "skal kunne" ark til prøver som jeg har svart på ut ifra boka. I kapitler hvor jeg ikke har fått ark som dette har jeg skrevet sammendrag fra kapittelet i boka.

Laget før en halvdagsprøve i naturfag.

Nexus VG1

Elevens kommentar

Sikkert noen skrivefeil, men skal være fullt forståelig å lese igjennom.

Innhold

KAPITTEL 1:
Gjengi hovedpunktene i naturvitenskaplig metode og forklare hva som menes med en hypotese:
Forklare hva som ligger i begrepene observasjon og tolkning:
Forklare hva som menes med usikkerhet, og kjenne igjen usikkerhetskilder i forsøk:
Forklare hva som kjennetegner en god kilde og peke på noen eksempler på gode kilder, og drøfte hva som skiller naturvitenskap fra andre typer kunnskap:
Bruke gjeldene siffer i beregninger:
Gi eksempler på forsøk som kan gjennomføres for å undersøke hypoteser i naturfag:

KAPITTEL 2:
Definere begrepene økologi, økosystem, individ, art og populasjon:
Forklare hva man mener med en næringskjede, og sette opp et eksempel på en slik:
Forklare hva som skiller en næringskjede og et næringsnett:
Drøfte viktigheten av nedbrytere i et stoffkretsløp:
Forklare hva vi mener med karbonets kretsløp:

KAPITTEL 3:

KAPITTEL 4:

KAPITTEL 5:

KAPITTEL 6:

KAPITTEL 7:

KAPITTEL 8:

KAPITTEL 9:

Utdrag

Hva vi skal kunne til halvdagsprøve i naturfag

KAPITTEL 1:
Gjengi hovedpunktene i naturvitenskaplig metode og forklare hva som menes med en hypotese:
• Forskere jobber med å videreutvikle eksisterende teorier. Når en ny variant av en teori skal foreslås, forsøker forskerne å lage eksperimenter som kan avsløre om den er feil. Denne kritiske holdnignen kjennetegner vitenskaplig virksomhet.
• Det å gjøre systematiske undersøkelser ved å bruke spesielt utstyr og presise måleinstrumenter, observere hva som skjer, og tolke resultatene, er sentralt innenfor naturvitenskapen... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av Nexus VG1 - ALLE kapitler - Naturfag

[15]
Brukernes anmeldelser
 • 19.02.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  Et greit sammendrag, men ikke nok dypnde til at man kan treffe de høyere karaterer. Vil si at dette er noe man kan skomlese før man eventuelt skal lese for mer dybde og bredde.
 • 06.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra. hjelp meg ikke så veldig , har ikke fått sett igjennom enda. men må vist skrive noe her for å tjene ekstra poeng.
 • 12.04.2018
  Skrevet av Elev på Vg1
  HELT GLIMRENDE!
 • 20.10.2015
  meget bra var veldig til hjelp. supert :)