Sammendrag af Metodelære i Rettslære 2 Kapittel 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • Ingen karakter gitt
 • 6
 • 1491
 • Word2007

Sammendrag af Metodelære i Rettslære 2 Kapittel 1

Oppsummering i stikkord av kapittel 1 i læreboken i Rettslære 2.

Innhold

1. Metodelære
2. Erstatningsrett
3. Menneskerettigheter
4. Avtalerett
5. Kjøpsrett og forbrukerrett
6. Forvaltningsrett

Utdrag

Hva er rettslære?
- Rettslære er et fag som handler om å finne svar på rettsspørsmål.
- Rettsspørsmål må løses på grunnlag av rettsregler.
- For å løse dem, må en lære å finne frem til de rettsreglene som gjelder.

Hvorfor har vi en metodelære?
- Mange arbeider daglig med å praktisere og håndheve rettsregler, eks. Dommere, advokater, politiet.
- Metodelære er nødvendig når en skal tenke noenlunde likt når en arbeider med rettsspørsmål.
- En skal vite hvilke argumenter en kan og ikke kan bruke.
- En må vite hvordan en tolker en lovtekst, og hva en skal legge tyngde på.

Hvordan går vi frem når vi skal løse rettsspørsmål?
- Fremgangsmåte:
1. Vi finner ut hva som har hendt.
2. Vi finner ut hvilke rettsspørsmål som reiser seg.
3.Vi finner ut hvilke rettsregler som gjelder.
4. Vi bruker rettsreglene på det konkrete tilfellet og finner en løsning.
- Rettskildeprinsipper forteller oss hva vi må legge vekt på, og hva vi kan legge vekt på, når vi skal finne svar på rettsspørsmål.
- Rettskilde er de argumentene vi har lov til å legge vekt på... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag af Metodelære i Rettslære 2 Kapittel 1

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 29.08.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Heilt etter rettslære 2 (juss 2) boka, anbefaler denne sterkt om man skal ha prøve eller stoff til neste time:)
 • 04.09.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne stilien virker som en bra stil å jeg håper på en super karakter.
 • 06.09.2015
  Veldig bra! Hjalp meg mye med å øve til prøve.
 • 19.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Utrolig bra. Var mye til hjelp