Sammendrag: Markedsinformasjon og markedsundersøkelser

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1064
 • Word2007

Sammendrag: Markedsinformasjon og markedsundersøkelser

Notater til kap 6, markedsinformasjon og markedsundersøkelser.

Markedsføring og ledelse 1, Cappelen.

Innhold

Markedsinformasjon og markedsundersøkelser
Markedsinformasjonssystemet (MIS)

Markedsundersøkelser – hva det er

Kvalitative undersøkelser
Kvantative undersøkelser

Utdrag

Markedsinformasjonssystemet (MIS)
Markedsinformasjonssystemet har som oppgave å samle inn, bearbeide og tolke bedriftens interne og eksterne informasjon og nyttiggjøre denne best mulig i selskapets drift.
Et MIS-system består som regel av tre deler:
- Ekstern del som tar for seg informasjon fra eksterne kilder. Gjennom mediene, distributører, konkurrenter og andre kanaler samler bedriften inn nyttig markedsinformasjon fra omgivelsene.

- Intern del som tar for seg interne rapporter, bearbeider ekstern informasjon,
gjennomfører markedsundersøkelser og foretar analyser og beslutninger. Rapportene fra regnskapssystemer, innkjøpssystemer, kundelister osv. brukes i markedsplanleggingen og i forbindelse med kontroll av økonomien. Deles opp i fire bokser se bilde s.101.
Den interne delen er kjernen i MIS-systemet... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag: Markedsinformasjon og markedsundersøkelser

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 27.11.2019
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Ikke verdt å bruke en nedlasting på det skvipet her, tull og tøys i høyeste grad!