Sammendrag: læring og kognitiv psykologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 1
  • Ingen karakter gitt
  • 6
  • 2175
  • PDF

Sammendrag: læring og kognitiv psykologi

Sammendrag om kognitiv psykologi og om læring og innlæringsteorier fra kapittel 8 og 9 i læreboken Psykologi 1 fra Aschehoug.

Sammendraget er omfattende og inneholder forklarende figurer. Temaer er blant annet behaviorismen, sosial innlæringsteori og gestaltpsykologien.

Innhold

KAPITTEL 8 - s. 193-197
Begynnende kritikk av behaviorismen
Innsiktsfull problemløsning - apeforsøk
Sosial innlæringsteori
Hva er læring?
KOGNITIV PSYKOLOGI – kapittel 9
Hermann Ebbinghaus
Frederic Bartlett
Brewer og Treyen
GESTALTPSYKOLOGIEN
Nærhetsloven
Likhetsloven
Loven om sammenheng
Lukkethetsloven
Studiet av menneskets informasjonsprosesser
Hvorfor ble kognitiv psykologi populær på 1960-tallet?
Oppmerksomhet
Objektpersepsjon
Sosial persepsjon
Stereotypier

Utdrag

• Watsons behaviorisme var populær i USA, men kritikken vokste i Europa
• Wolfgang Köhler stod blant annet bak kritikken. Han kritiserte behaviorismen på to punkter:
1. for det første for å dele mennesket i smådeler etter et naturvitenskapelig forbilde (atomer og celler) og forstå all menneskelig kunnskap som bygd opp av små SR-forbindelser
2. for det andre for å betrakte alt ved mennesket, deriblant dets evne til å oppfatte og forstå omverdenen, som lært... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag: læring og kognitiv psykologi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.