Sammendrag av lærebok i Samfunnsøkonomi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsøkonomi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 58
 • 14455
 • Word2007

Sammendrag av lærebok i Samfunnsøkonomi 2

Her kan du repetere det du har lært i Samfunnsøkonomi 2, ved å lese et sammendrag av hele læreboken i samfunnsøkonomi på VG3 trinnet. Boka heter Samfunnsøkonomi 2 og er utgitt av Gyldendal. Sammendraget går systematisk gjennom kapitlene 1-14 med underoverskrifter og forklarende illustrasjoner.

Lærers kommentar

Meget godt sammendrag. God oversikt. Eleven har fått med alle de viktige aspektene i kapittlene.

Innhold

Kapittel 1, Konsumentteori
Kapittel 2, Produksjonsteori
Kapittel 3, Prisdannelse
Kapittel 4, Monopolistenes prisfastsettelse
Kapittel 5, Andre markedsformer
Kapittel 6, Økonomisk vekst
Kapittel 7, Økonomi og miljø
Kapittel 8, Mål og virkemidler i miljøpolitikken
Kapittel 9, Arbeidsledighet og konjunkturer
Kapittel 10, Konjunkturledigheten
Kapittel 11, Valuta
Kapittel 12, Utenriksøkonomien
Kapittel 13, Den globale økonomien
Kapittel 14, Økonomisk utvikling i fattige land

Utdrag

Kapittel 1, Konsumentteori

Etterspørselen:
Endring i prisen fører til endring i etterspørselen langs etterspørselskurven.

Endring i et av de andre forholdene som påvirker etterspørselen, fører til skifte i etterspørselskurven.

Utenom prisen er det mange andre forhold som er med på å påvirke etterspørselen vår. Her kommer noen av de viktigeste faktorene:

• Endring i behovene. De fleste har dekket alle nødvendighetsbehovene på en tilfredsstillende måte, og dette fører til at ønsker og behov endrer seg. Vi påvirkes av reklame, moter, holdningskampanjer osv. F.eks. salget på flatskjermer økte på begynnelsen på 2000-tallet, selv om den tidligere type skjermen ble solgt for billigere og billigere.
... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av lærebok i Samfunnsøkonomi 2

[32]
Brukernes anmeldelser
 • 21.05.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Det er mye nyttig som står i dokumentet, men en del av det forutsetter at du har boken tilgjengelig. I tillegg er boken som sammendragene blir skrevet av, en eldre bok, slik at mye begreper og kompetansemål har endret seg siden da i den nye versjonen.
 • 26.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ikke lest hele enda, men for en som ikke har fult 100% med i timene og kom i eksamen, er denne teksten gull verdt! Bra jobba
 • 14.03.2019
  Skrevet av Elev på Vg2
  Oversiktlig og bra dokument
 • 28.05.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fantastisk og utfyllende