Sammendrag om kulturell variasjon, globalisering og samfunnsutvikling

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sammendrag om kulturell variasjon, globalisering og samfunnsutvikling

Sammendrag om kulturell variasjon, modernitet, massemediene før og etter 1991, og globalisering i sosiologi og sosialantropologi. Sammendraget er ypperlig som notater til repetisjon av temaene.

Innhold

Kulturell variasjon
- Hva er en person?
- Betydning av slekten
- Å være gruppemedlem
- Tidsoppfatninger
- Språk
- Språket forteller om samfunnet
- Det ikke-språklige
- Tabuer
- Moral
- Pardannelse
- Etnosentrisme og kulturrelativisme
Modernitet
- Det vitenskapelige gjennombrudd
- Individet i sentrum
- Sekularisering
- Klokketid
- Standardisering
- Troen på framskrittet
Massemediene før og etter 1991
- Tekstmelding og Mobiltelefon.
- Blogg
- Facebook og Twitter
- Hva skjer med avstand?
- Politikk og ny teknologi
- Sosiale medier kan ha politisk sprengkraft.
Globalisering
- Begrepet globalisering
- Tap av kulturelle mangfold
- Demokratisering
- Vestliggjøring
- Motreaksjoner
- Kreolisering
- Globalisering viser til et mangfold av prosesser

Utdrag

Forrige kapittel viste at det er stor kulturell variasjoner når det gjelder fenomener som personoppfatning, tidsforståelse, språk og religion. I dette kapitlet skal vi se nærmere på det særpregede ved det som ofte omtales som moderne kultur, og hvordan den har utviklet seg, først i Europa og etter hvert andre steder... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag om kulturell variasjon, globalisering og samfunnsutvikling

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 08.12.2016
    Skrevet av Elev på Vg2
    Er akkurat det samme som står i boka, om du har boka "folk" i sosiologi, ikke last ned denne
  • 30.10.2014
    Tusen takk!!!!!!!!!!!!