Sammendrag av kjøpsrett og forbrukerrett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • Ingen karakter gitt
 • 28
 • 6704
 • PDF

Sammendrag av kjøpsrett og forbrukerrett

Et omfattende sammendrag av kjøpsrett og forbrukerrett. Sammendraget kommer inn på de mest vesentlige begrepene i kjøpsrett og forbrukerrett og egner seg derfor svært godt til repetisjon før prøver, tentamen eller eksamen i rettslære 2.

Sammendraget er basert på læreboken Dalefag Rettslære 2, men egner seg til rettslære også for elever som ikke bruker samme lærebok.

Innhold

Hva er et kjøp?
- Kjøpsbegrepet
Forskjellige typer kjøp
- Forbrukerkjøp og privatkjøp
- Ufravikelige lovregler i forbrukerkjøp
- Fravikelige lovregler i privatkjøp
Gjennomføringen av kjøpet
- Gangen i et kjøp
- Risikoen for tingen
Kjøperens krav ved forsinkelse
- Kontraktbrudd
- Kjøperens krav ved forsinket levering
- Kjøperen krever varen levert
- Kjøperen krever erstatning
Kjøperens krav ved mangelfull levering
- Kontraktbrudd
- Hva er mangel?
- Tidspunktet for mangelen
- Reklamasjonsreglene ved mangel
- Kjøperens krav ved mangler
- Erstatning
- Krav mot tidligere salgsledd
Angrerettloven
- Formålet med angreretten
- Når gjelder angrerettloven
- Angrerettloven er ufravikelig
- Selgers plikt til å gi opplysninger
- Angreretten
- Gjennomføring av angreretten
Forbrukertvistloven
- Formålet med forbrukertvistloven
- Når gjelder forbrukertvistloven?
- Gangen i en forbrukertvist
Markedsføringsloven
- Formålet med markedsføringsloven
- Hvem håndhever markedsføringsloven?
- God markedsføringsskikk
- Prinsippet om presentasjon og dokumentasjon
- Ulovlig handelspraksis overfor forbrukere
- Noen ærlige former for markedsføring

Utdrag

KJØPERENS KRAV VED FORSINKET LEVERING

Ved mangler kan kjøperen, på bestemte vilkår:
• Holde kjøpesummen tilbake
• Kreve oppfyllelse
• Heve kjøpet
• Kreve erstatning... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av kjøpsrett og forbrukerrett

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 04.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne er ganske bra men burde vært litt mer utfyllende, men det funker fortsatt!
 • 25.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig nyttig! Her har du vert grundig og fått med alt! :) hjalp meg veldig!
 • 11.04.2016
  gfgfdhfdhsdhdsgsdgfgfdg
 • 30.03.2016
  oversiktelig, very good