Sammendrag av Kjemiske Bindinger - Kjemi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • 5
 • 2
 • 446
 • PDF

Sammendrag av Kjemiske Bindinger - Kjemi

Notater fra timen i Kjemi 1 VG2 som gir en god og dyp forklaring rundt kjemiske bindinger mellom atomer, altså de svake bindingene metallbindinger, ionebindinger og kovalente som oppstår mellom atomer. Gjennomgår også begreper som ioniseringsenergi, elektronegativitet og molekylgeometri, samt kravene som gjør at et molekyl enten blir dipol eller ikke.

Innhold

Kjemiske bindinger:
Ioniseringsenergi
Elektronegativitet
Molekylgeometri

Utdrag

"Kraften som holder stoffene sammen kalles kjemiske bindinger:
• Metallbinding er en binding mellom 2 metaller
o Metallatomene har lett for å avgi elektroner og danne positive ioner. Når atomene blir liggende tett sammen, løsner valenselektroner helt fra moderatomene sine og vadrer fritt omkring i metallet. VI kan tenke oss at metallet består av positive ioner som holdes sammen av en negativ elektronsky."... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av Kjemiske Bindinger - Kjemi

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 06.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  dont know what to say så skriver bare ftgyhujjiokpojihujg
 • 04.08.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  takk for den. veldig bra skrevet