Sammendrag av kapittel 9 i Bios 2 om utvikling av livet på jorden

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Biologi 2
  • Ingen karakter gitt
  • 8
  • 1469
  • Word2007

Sammendrag av kapittel 9 i Bios 2 om utvikling av livet på jorden

Oppgaven inneholder sammendrag av kapittel 9 i stikkordsform. Eleven har selv brukt dette til øving til eksamen og heldagsprøve. Sammendraget er skrevet i stikkordsform og det egner seg derfor utmerket til repetisjon før eksamen og tentamen i biologi 2.

Elevens kommentar

Sammendraget inneholder teorien fra kapittel 9 som er viktig å kunne til prøver. Det er detaljer og godt. For noen kan det kanskje være litt vanskelig å stå på grunn av stikkordsform, så det anbefales å lese gjennom kapittelet først på egenhånd.

Innhold

9.1 Populasjonens genlager
9.2 Populasjonens genlager er alltid i endring
- Mutasjoner
- Genflyt
- Partnervalg og paring
- Genetisk drift
- Seleksjon
9.3 Virkningene av seleksjon
9.4 Horisontal genoverføring
9.5 Artsdannelse
- Allopatrisk og sympatrisk artsdannelse
- Pre- og postzygotiske mekanismer
- Artsdannelse ved endring av kromosomtall
- Hvorfor finnes polyploidi?
- Artsdannelse ved symbiose
9.6 DNA-analyser
- DNA-analyser og slektskaptrær
- Utviklingen av menneskeartene

Utdrag

- Tre former for seleksjon: stabiliserende, retningsbestemt, disruptiv
- Seleksjon gir økt eller mindre mangfold på gennivå og artsnivå... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av kapittel 9 i Bios 2 om utvikling av livet på jorden

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.