Sammendrag | Kapittel 8 | Tidslinjer 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 347
  • PDF

Sammendrag | Kapittel 8 | Tidslinjer 2

Her finner du et sammendrag av kapittel 8 "Det moderne Norge tar form" i Tidslinjer 2 av Ole Kristian Grimnes. Sammendraget tar blant annet for seg bondesamfunnet, industrialiseringen i Norge og klasseskillet.

Lærers kommentar

Du har fått med alle de viktige poengene. Bra jobba. Fortsett slik!

Utdrag

Fram til ca. 1850- bondesamfunn
Fra ca. 1850- overgang mot det moderne industrisamfunnet
-Større byer, urbanisering
-Nye type arbeidsplasser. Går fra jordbruk og fiske til fabrikkarbeidere og slike ting.
-Nye kommunikasjonsmidler. Skipstrafikk. Praktisk i Norge med lang kystlinje.
-Bedre lese og skrivekyndighet. Folk lærte å lese og skrive bedre.

Industrialisering i Norge
Lite industrialisering i Norge før i 1840 årene.
-mekanisering av sagbruk (gjennom damp. Ikke avhengig av fosser osv. lenger), høvleri, møllebruk, skipsverft, tekstilindustri i Bergen og Kristiania.
Første virkelige fabrikker i 1840-årene: Tekstilindustri i Bergen og Kristiania.
-Både teknologi og arbeidskraft importert fra Storbritannia.
-Rundt den nye industrien vokste det fram tettsteder der arbeidsklassen ... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag | Kapittel 8 | Tidslinjer 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.