Prisdannelse og Konkurranse - Kap. 3 i Samfunnsøkonomi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Samfunnsøkonomi 2
  • 6
  • 3
  • 906
  • Word2007

Sammendrag: Prisdannelse og Konkurranse - Kap. 3 i Samfunnsøkonomi

Sammendrag av kapittel 3 fra samfunnsøkonomi 2 boka. Om prisdannelse.

Innhold

Prisdannelse under fullkommen konkurranse:
- Ubetydelige markedsandeler
- Homogene varer
- Full informasjon
- Størst mulig overskudd
- Fri prisdannelse
Markedets tilbudskurve og etterspørselskurve:
Hvordan skjer prisdannelsen:
Skifteanalyse
Virkninger av endringer i etterspørselen etter et gode:
Virkningene av endringer i tilbudet:
Det samfunnsøkonomiske overskuddet:
Effektivitetstap og avvik fra markedsløsningen:
Fordelingen av det samfunnsøkonomiske overskuddet:
Markedsøkonomien – funksjoner og begrensninger:

Utdrag

"Fri prisdannelse:
Det er ingen offentlige inngrep eller konkurranseregulerende avtaler som virker inn på prisdannelsen.

Bedrifter på markeder med fullkommen konkurranse må bare godta den etablerte likevektsprisen på markedet."... Kjøp tilgang for å lese mer

Prisdannelse og Konkurranse - Kap. 3 i Samfunnsøkonomi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.