Sammendrag av Kapittel 3 i Geografi Vg1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • 6
 • 7
 • 2253
 • PDF

Sammendrag av Kapittel 3 i Geografi Vg1

Nynorsk sammendrag av kapittel 3: "Ytre krefter og landformer" i Geografi Vg1, Cappelen - Oppgaven inneholder 15 sammendragspørsmål med utfyllende svar, som dekker kapittelet.

Lærers kommentar

"Her har du med det meste. Godt jobba!"

Innhold

Geografi
Samandrag kapittel 3

Forvitring og erosjon
Gamle og unge landformer
Hending i tertiærtida som fekk stor betydning for dei landformene vi har i Noreg i dag
Korleis arbeidar elvane og breane i landskapet over tid
Bretypar i Nordfjord og kvit- og blåfargen i ei bretunge
Side 66 i boka. Forklaring av eit lengdesnitt av ein vestlandsk fjord/dal.
Typisk for landskapet på Austlandet/aust for langfjella
Kva er marin grense – og finn vi den i ulik høgde over dagens havnivå?
Israndavsetning
Ra-trinna
Ravinelandskap
Kvikkleireskred
Årsaka til Lodalsulykkene
Alpint landskap i Noreg
Studer kartet på side 89 og finn ut kva slags landskap der er på øya Røst!

Utdrag

"Geografi:
Sammendrag til Kapittel 3 - Ytre krefter og landformer
Forvitring og erosjon:
Mekanisk forvitring, når fysiske krefter verkar på berget og bryt det i mindre stykke:

Frostforvitring - Vatn som renn, finn vegen ned i sprekkar i berggrunnen og blir liggande der. Om vinteren eller i kalde periodar frys vatnen, og utvidar seg med 10%. Etter gjentatte gongar vert sprekkar så store i berggrunnen at stein losnar.

Solsprenging - Kraftige temperatursvingingar pga. solvarme. Døgnveksling, med utviding og samatrekkning av mineralkorn i berggrunnen, kan føre til at dei ytste laga sakte blir sprengde i stykke."... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av Kapittel 3 i Geografi Vg1

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 04.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg1
  Veldig godt skrevet! Godt forklart. Dekket det viktigste.
 • 13.11.2016
  Skrevet av Elev på Vg1
  Veldig bra og innholdsrik