Produksjonsteori og Enhetskostnader - Kap. 2 i Samfunnsøkonomi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Samfunnsøkonomi 2
  • 6
  • 2
  • 329
  • Word2007

Sammendrag: Produksjonsteori og Enhetskostnader - Kap. 2 i Samfunnsøkonomi

Sammendrag av kapittel 2 fra samfunnsøkonomi 2 boka. Om produksjonsteori.

Innhold

Faste og variable kostnader
Marginalkostnader
Enhetskostnader
Bedriftsøkonomisk lønnsomhetsanalyse

Utdrag

"Faste kostnader: De faste kostnadene er konstante, uansett hvor mange enheter bedriften produserer.
Variable kostnader: De variable kostnadene ender seg hvis produksjonen endres.

Summen av faste og variable kostnader: Summen av de faste og variable kostnadene utgjør de samlede kostnadene."... Kjøp tilgang for å lese mer

Produksjonsteori og Enhetskostnader - Kap. 2 i Samfunnsøkonomi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.