Sammendrag | 2.Verdenskrig i Norge og verden

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • Ingen karakter gitt
  • 20
  • 9319
  • Word2007

Sammendrag | 2.Verdenskrig i Norge og verden

Sammendrag av kapittel 14 og kapittel 15 i læreboken Perspektiver Historie Vg2/Vg3. Sammendraget er utfyllende forklart, inneholder en rekke informasjon om underkapitlene i læreboken og fungerer perfekt til repetisjon før prøver, tentamen eller eksamen i historie.

De to kapitlene tar for seg andre verdenskrig og hvordan andre verdenskrig utartet seg i Norge.

Innhold

Kapittel 14
- Opptakten
- Krigsutbruddet
- Situasjonen i Norden
- Blitskrig
- Storbritannia står imot
- Nazistenes styre
- Verdenskrig
- Krigen i Asia
- Krigen som gjennomsyret hele samfunnet
- Store slag
- Holocaust
- Avslutningen
- Rettsoppgjøret
- Konsekvenser
Kapittel 15
- Norge invaderes
- Hvorfor Norge?
- Hardest i Nord
- Radiokuppet
- Nasjonal Samling
- Terboven tar over
- Sivil motstand
- Militær motstand
- Hverdagsliv
- Det norske holocaust
- På feil side
- Freden kommer
- Rettsoppgjøret
Sentrale begreper i andre verdenskrig

Utdrag

Det var i august måned i 1939. Tyskland under ledelse av Hitler og nazistene krevde retten til de polske områder som tidligere, før første verdenskrig, hadde ligget under Tyskland. SB og Frankrike støttet Polen ved et tysk angrep. Polen nektet å godta de tyske kravene. Verden stå ved et veiskille.
SBs og Frankrikes ledere hadde veket unna tyske krav tidligere. Det hadde gjentatt seg at de hadde godtatt Hitlers brudd på vilkårene i Versaillesavtalen... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag | 2.Verdenskrig i Norge og verden

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.