Organisasjon | Kapittel 11 | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Økonomi og ledelse
  • Ingen karakter gitt
  • 7
  • 912
  • PDF

Organisasjon | Kapittel 11 | Sammendrag

Sammendrag fra kapittel 11: Organisasjon i læreboken Økonomi og ledelse. Sammendraget oppsummerer alle delkapitlene, og kommer blant annet inn på hva en organisasjon er, organisasjonsplaner osv. Besvarer også oppgavene 11.1 - 11.7.

Innhold

11.1 Hva er en organisasjon?
11.2 Interessegrupper og mål
11.3 målkonflikter
11.4 Organisasjonsplaner (S.254-264)
11.5 Formell og uformell organisasjon
11.6
11.7

Utdrag

Mal:
• Kunne gjøre rede for interessegrupper og drøfte hva som kan utløse interessekonflikter ved fastsettelse av bedrifters mål
• Kunne utarbeide en hensiktsmessig organisasjonsplan.

11.1 Hva er en organisasjon?
• En organisasjon er en gruppe mennesker som arbeider sammen mot et felles mål.
• Eks. en bedrift, en butikk, et flyselskap, en skole, et rådhus, et idrettslag, osv.
• Organisasjoner får inntekter ved salg av produkter og tjenester.
• Økonomiske mål. Bedrifter må alltid ha økonomiske mål. På lang sikt må inntektene være større enn kostnadene.
• Bedriftene prøver å oppnå størst mulig eller i det minste et tilfredsstillende overskudd.
• Overskuddet til bedriften bør være stort nok til å sikre at bedriften får en sunn utvikling av egenkapitalen... Kjøp tilgang for å lese mer

Organisasjon | Kapittel 11 | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.