Konsumentteori og Etterspørselen - Kap. 1 i Samfunnsøkonomi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Samfunnsøkonomi 2
  • 6
  • 2
  • 552
  • Word2007

Sammendrag: Konsumentteori og Etterspørselen - Kap. 1 i Samfunnsøkonomi

Sammendrag av kapittel 1 fra Samfunnsøkonomi 2 boka. Om konsumentteori.

Innhold

Etterspørselen
Betalingsviljen
Konsumentoverskuddet

Utdrag

Etterspørselen:
Endring i prisen fører til endring i etterspørselen langs etterspørselskurven.

Endring i et av de andre forholdene som påvirker etterspørselen, fører til skifte i etterspørselskurven.

Utenom prisen er det mange andre forhold som er med på å påvirke etterspørselen vår. Her kommer noen av de viktigeste faktorene:

- Endring i behovene. De fleste har dekket alle nødvendighetsbehovene på en tilfredsstillende måte, og dette fører til at ønsker og behov endrer seg. Vi påvirkes av reklame, moter, holdningskampanjer osv. F.eks. salget på flatskjermer økte på begynnelsen på 2000-tallet, selv om den tidligere type skjermen ble solgt for billigere og billigere.

- Endring i inntektene: Det er mange varer og goder vi kjøper mer av når inntektene våre øker, men andre varer kjøper v like mye av. Dette kan f.eks. være nødvendighetsgoder. En endring i inntektene kan også føre til at vi kjøper mindre av mindreverdige goder. Mindreverdige goder er goder som vi kjøper mindre av når vi får en høyere inntekt. Dette kan f.eks. være at vi kutter ut rimelige matvarer og går over til dyrere matvarer... Kjøp tilgang for å lese mer

Konsumentteori og Etterspørselen - Kap. 1 i Samfunnsøkonomi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.