Sammendrag av kapittel 1-9 Naturfag - Hele Nexus Vg1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • Ingen karakter gitt
 • 8
 • 2449
 • Word2007

Sammendrag av kapittel 1-9 Naturfag - Hele Nexus Vg1

Sammendrag av vg1 Nexus, alle kapitler.

Innhold

1. Naturvitenskap
2. Økologi
3. Oksidasjon og reduksjon
4. Stråling
5. Ernæring og helse
6. Universet
7. Energiframtiden
8. Bioteknologi
9. Bærekraftig utvikling

Utdrag

Sammendrag fra Nexus boka
Kap 1.
- Naturvitenskapelig arbeid kjennetegnes ved systematiske undersøkelser, observasjon og tolkning av resultatene. Bruk av spesielt utstyr og presise måleinstrumenter er også karakteristisk for naturvitenskapen.
- En hypotese er en antakelse som kan bekreftes eller falsifiseres gjennom forsøk. Naturvitenskapelig arbeidsmetode kan oppsummeres slik: Teori/observasjon  hypotese  undersøkelse  resultat  tolkning  konklusjon
- Det er feilkilder og usikkerhet knyttet til de fleste typer forskning, men forskningsresultatene kvalitetssikres gjennom blant annet kritisk valg av metode, tolkning av resultater og diskusjon mellom forskere... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av kapittel 1-9 Naturfag - Hele Nexus Vg1

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 20.02.2013
  Skrevet av Elev i 9. klasse
  Grei oversikt, som gir en enkel forståelse av kapitlene.
 • 03.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  alt for kort, ingen av de viktige punktene kommer med!
 • 30.04.2014
  Det var en grei oppgave.
 • 10.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  Hjalp meg kjempe masse.