Sammendrag av kapitlene 4-10 i Psykologi 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Psykologi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 52
 • 16930
 • Word2007

Sammendrag av kapitlene 4-10 i Psykologi 1

Sammendrag av kapitlene 4, 5, 6, 7, 9 og 10 i læreboka i Psykologi 1. Sammendraget er svært fyldig og egner seg godt til repetisjon av kapitlene før prøver, tentamen eller eksamen.

Innhold

Antikken (700 f.kr-500 e.kr)
Middelalderen (500-1500)
Renessansen (1400-1700)
Fakultetspsykologi (fra 1750)
Empirisme (1700-1800-tallet)
Assosiajonisme (1700-1800-tallet)
Vitenskapelig psykologi (fra 1850)
Funksjonalismen (fra slutten av 1800-tallet)
Abnormalpsykologi (fra slutten av 1800-tallet)
Det psykodynamiske perspektivet Sigmund Freud.
Det biologiske perspektivet Charles Darwin
Behavioristisk (atferdpsykologi) perspektivet Frederic B. Skinner
Det kognitivet perspektivet Jean Piaget
Det humanistiske synet Abraham Maslow
Systemperspektivet Urie Bronfenbrenner
Arv og miljø
Kap 4 Persepsjon
Kap 5. Behov og emosjoner
Kap 6 Personlighetsutvikling
Kap 7 Holdninger og verdier
Kap 9 Betingelser for læring
Kap 10 Menneskekroppen

Utdrag

Antikken (700 f.kr-500 e.kr)
Sjelen sto sentralt.
Dualistisk menneskesyn= skilte kropp og sjel.
Sokrates: Sjelen var evig og utenomjordisk. Sjelen vet alt og ser alt.
Aristoteles: Kropp og sjel er en helhet. Sjelensfrihet er begrenset.

Middelalderen (500-1500)
Dualistisk syn på sjelen og kroppen.
Kirken og kristendommen sto sterkt.
Sjelen kunne komme til himmelen.

Renessansen (1400-1700)
En slags gjenfødelse av Antikken. Sjelen sto sentralt igjen.
Det oppstår tre forklaringer på hvordan man så på forholdene mellom kropp og sjel:
• Mekanisme: Mennesket er et system som fungerer etter lover og regler.

• Vitalisme: Sjelen kan ikke forkares. Sjelen er en enrgikilde og kan ikke styres... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av kapitlene 4-10 i Psykologi 1

[19]
Brukernes anmeldelser
 • 08.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Har en annen psykologibok, men håper denne blir til hjelp...
 • 28.10.2014
  Skrevet av Student på 5. år
  braaaa skrevet, men en del skrivefeil og litt mange sider!
 • 06.11.2019
  Brukbart, men altfor mange skrivefeil
 • 08.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaa, men syklig mye skrivefeil ahah