Sammendrag Kap. 6: Internasjonale Forhold i Samfunnsfag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Idrettsfag Vg2
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 8
 • 3032
 • Word2003

Sammendrag Kap. 6: Internasjonale Forhold i Samfunnsfag

Sammendrag til kapittelet: Internasjonale forhold. Tar blant annet for seg EU, NATO, Verdensbanken, terror, bærekraftig utvikling og globalisering.

Korte notater i punktform.

Innhold

Positive:
Negative:
Samarbeid i verdenssamfunnet:
WTO
EU
NATO
FN
Organisasjoner som ikke har stater som medlemmer:
Urfolk
Norge i verden
* 1945-1949: Fra brobygger til USA-alliert
* 1949-1989: Trofast USA-tilhenger
* 1989-i dag: USA-tilhenger, u-hjelper og fredsmekler
Fattigdom
* Hva er fattigdom
* Hvem er de fattige
* Nasjonale årsaker til fattigdom
* Globale årsaker til fattigdom
* Hva med tusenårsmålene?
* G8-landene
Terror
* Årsaker som over tid kan skape grobunn for terrorisme:
Bærekraftig utvikling
* Vi har flere typer ressurser:
* Målet for den norske strategien for en bærekraftig utvikling er at:
* Næringslivet

Utdrag

Sammendrag til prøve i Kapittel 5
INTERNASJONALE FORHOLD

"Alle mennesker i verden er delt inn i grupper, disse gruppene kalles aktører. Aktørene er aktive over landegrensene og påvirker hverandre. Organisasjoner er eksempler på aktører.

-Har over 200 stater i verden. Noen av dem har gått sammen i store organisasjoner, den største er FN. Har så godt som alle statene i verden som medlemmer, og engasjerer seg på svært mange områder.
Andre organisasjoner er: EU, NATO, Amnesty International, Verdensbanken, WTO, Røde Kors osv.

Regionale organisasjoner: dekker et bestemt område.
Ideelle organisasjoner: Arbeider ikke for å fremme medlemmenes interesser men for å styrke viktige verdier og hjelpe mennesker i nød. f.eks.

Amnesty International (prøver å få alle statene i verden til å respektere menneskerettighetene og hjelper personer som blir utsatt for brudd på disse rettighetene
OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, 55 medlemsland, arbeider for å forebygge konflikter, styrke demokratiet og menneskerettighetene)og Røde Kors."... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag Kap. 6: Internasjonale Forhold i Samfunnsfag

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 28.04.2014
  helt greit oversikt over temaene i dokumentet, blant annet fattigdom
 • 28.02.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  Godt skrevet, en veldig fin øvelse til prøve!
 • 07.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  thank you so much!!!!
 • 04.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  Godt fortalt om de enkelte org på sin helhet