Sammendrag av Kap. 5 "Reaksjoner i Organisk Kjemi" - Kjemi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 13
 • 2856
 • Word2003

Sammendrag av Kap. 5 "Reaksjoner i Organisk Kjemi" - Kjemi 2

Sammendrag fra Kjemien Stemmer 2 kapittel 5: "Reaksjoner i organisk kjemi" - Mål:
- Gjør rede for reaksjonstypene oksidasjon, substitusjon, addisjon, eliminasjon, kondensasjon og hydrolyse og gjøre forsøk med minst to av dem.
- Forklare reaksjonsmekanismen ved addisjon og eliminasjon.
- Gjøre påvisningsreaksjoner på enkle organiske forbindelser.

Lærers kommentar

Veldig bra sammendrag! Veldig god hjelp til prøven!

Innhold

Reaksjoner i organisk kjemi - 5
Mål:

Repetisjon fra kjemi 1
Formler for organiske forbindelser
Hydrokarboner
Navn på hydrokarboner
Stoffgrupper, funksjonelle grupper og navn på forbindelser
Strukturisomeri

5.1 Navn og prioriterte grupper:
Stoffgrupper og navn på stoffene

5.2 Stoffgruppenes karakteristiske reaksjoner:
Alkaner
Aromatiske hydrokarboner
Alkener
Halogenerte alkaner
Alkoholer
- Primær alkohol
- Sekundære alkoholer
- Kondensasjonsreaksjon
Fenoler
Aldehyder
Ketoner
Karboksylsyrer
Estere
Hydrolysereaksjon
Aminer

5.3 Påvisningsreaksjoner:
Tester på stoffgrupper
Oversikt over påvisningsreaksjoner

5.4 Reaksjonstyper og reaksjonsmekanismer:
Oversikt over reaksjonstyper i organisk kjemi
Reaksjonsmekanisme
Spalting av kovalent binding på to måter
Substitusjonsreaksjon
Ulik spalting
Reaksjonsmekanismen i addisjonsreaksjoner
Reaksjonsmekanismen i eliminasjonsreaksjoner
Eliminasjon eller substitusjon?
Synteseveier i organisk kjemi

Utdrag

"5.1 Navn og prioriterte grupper:
Stoffgrupper og navn på stoffene:
Alle forbindelsene i en stoffgruppe har den samme atomgruppen i molekylene. Denne funksjonelle gruppen utgjør det virksomme området i molekylene.

Vi setter et systematisk navn på et organisk molekyl ved å telle den lengste karbonkjeden som den funksjonelle gruppen inngår i.

Vi nummererer karbonkjeden slik at C-atomet i eller ved den funksjonelle gruppen får så lavt plassiffer som mulig og vi legger på en endelse ut fra hvilken funksjonell gruppe det er i molekylet."... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av Kap. 5 "Reaksjoner i Organisk Kjemi" - Kjemi 2

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 27.04.2014
  Utrolig mye nyttig om organisk kjemi! Nyttig før vurdering eller å forstå det meste i org. kjemi.
 • 16.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  godt sammendrag som hjalp meg en del!:-)
 • 02.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig hjelpfull sammendrag.
 • 24.09.2014
  kzkzkzkzkz zkkzkz kzkzkz