Sammendrag om energikilder og energibærere

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Annet
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 302
  • Word2007

Sammendrag om energikilder og energibærere

Sammendrag i stikkordsform av kapittel 4 i læreboken Kosmos om energikilder og energibærere. Sammendraget kommer også inn på energilover, fornybare energikilder, produksjon og forbruk. Sammendraget er oversiktlig og til god hjelp ved repetering av kapittelet.

Innhold

Energikilde
Energibærere
Energilover
Fornybare og ikke-fornybare kilder
- Eksempler
Produksjon og forbruk i Norge
Olje og gass i Norge

Utdrag

Energi kilde
Energien er lagret slik at vi kan utnytte den direkte eller til produksjon av energibærer.
Eks: solenergi, vannkraft, vindkraft, olje/gass, biomasse.

Energibærere.
Energirike stoffer eller energiressurser som bærer energien dit den skal brukes.
Eks: elektrisitet, H2-gass, olje og naturgass, råolje og ved.

Hvor mange mulige energi kilder har egentlig jorda?
Solenergi(sola er der all energi starter), geotermik(vulkaner), månen(bølger-tidevann)... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag om energikilder og energibærere

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.