Sammendrag av kap. 3 "Ytre Krefter" - Geografi for Vg1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • Ingen karakter gitt
 • 8
 • 2079
 • PDF

Sammendrag av kap. 3 "Ytre Krefter" - Geografi for Vg1

Sammendrag av kapittel 3 "Ytre krefter" for Geografi Vg1 ("GEO" av Leif Sørbel).

Innhold

Ytre krefter former landskapet
Erosjon
Forvitning
Kjemisk forvitring
Mekanisk forvitring (fysisk forvitring)
Frost i jord
Massebevegelser
Rennende vann
Jorderosjon
Erosjon i elva
Elva transporterer materiale
Elvedaler
Elvesletter
Elvevifter og elvedelta
Bølger og vind
Isbreer
Brebevegelse
Snøoverskudd og avsmelting
Breerosjon
Morenematriale og moreneformer
Isbreer og klimaendringer
Istider og mellomistider
Hvorfor blir det istider
Naturlandskap i Norge
Den sisteinnlandsisen
Innlandsisen smelter
Smeltevannselver og bredemte sjøer
Sjøer under innlandsisen
Jordarter

Utdrag

"Kjemisk forvitring:
- Den kjemiske sammensetningen i mineralene blir forandret.
o Mineraler blir løst opp i vann
o Dannet nye mineraler med annen kjemisk sammensetning enn den opprinnelige.
- Vann en forutsetning for de fleste former for kjemisk forvitring
o Vann inneholder stoffer som oksygen og karbondioksid.
- Mest aktiv i fuktig klima
- Oppløsning av kalkstein er vanlig
o Også i kalde områder."... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av kap. 3 "Ytre Krefter" - Geografi for Vg1

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 30.11.2013
  Bra tekst, men føler det mangler litt noen steder. Dette er en bra tekst hvis du for eksempel skal øve til en prøve.
 • 04.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg1
  Enkelt å forstå, meget godt skrevet. Er innom det meste!
 • 04.06.2014
  Tusen takk! Hjalp meg mye med puggingen til prøve!
 • 26.11.2013
  veldig bra. den forklarte mye og var enkel å forstå.