Sammendrag av Kap. 1-4 Geofag 2 Terra Nostra

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Geofag 2
 • Ingen karakter gitt
 • 8
 • 2896
 • Word2007

Sammendrag av Kap. 1-4 Geofag 2 Terra Nostra

Oppgaven inneholder et sammendrag av kapittel 1,2,3 og 4 i Geofag 2, Terra Nostra.

Sammendraget tar for seg; Havstrømmer, endringer i ozonlaget, istidene og klima etter siste istid og global oppvarming gir klimaendringer.

Innhold

Geofag: kapittel 1-4
Kapittel 1- Havstrømmer
Kapittel 2- Endringer i Ozonlaget:
Kapittel 3- Istidene og klimaet etter siste istid:
Kapittel 4- Global oppvarming gir klimaendringer

Utdrag

"1)
Gjør rede for årsaker til overflate- og dyphavsstrømmer i verdenshavene og diskutere konsekvenser for klimaet.
Forklare hvordan el niño og la niña oppstår, og beskrive innvirkningen på klimaet.

Årsaker til at det oppstår havstrømmer er: vind, forskjeller i vannet tetthet og tidevann. Tettheten blir påvirket av temperatur og saltholdlighet. Kaldt vann har større tetthet enn varmt vann, og er da tyngre.

Kaldt vann er tyngre fordi molekylene står mer stille og ligger tettere. Nedbøren tilfører ferskvann som minsker saltinnholdet, mens fordamping fjerne ferskvann og mer saltinnhold. Tettheten øker også med saltinnholdet."... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av Kap. 1-4 Geofag 2 Terra Nostra

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 26.08.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig flott å ha kvelden før man har en prøve.
 • 20.11.2014
  yfkuyglihkiyøoæøufiuytdtfyguhæpoiu
 • 07.04.2016
  Herlig sammendrag. Bra jobba.
 • 18.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Brukere som har lastet ned Sammendrag av Kap. 1-4 Geofag 2 Terra Nostra, har også lastet ned