Sammendrag | Kap. 1 - 4 Aqua 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 8
 • 2390
 • PDF

Sammendrag | Kap. 1 - 4 Aqua 2

Dette er et sammendrag av kapitlene 1 - 4 i Aqua 2 til faget Kjemi 2.

Sammendraget inneholder notater i stikkordsform til hvert delkapittel, og gir en fin oversikt over det viktigste fra disse kapitlene om oksidasjon og reduksjon, elektrokjemi, bufferløsninger og uorganisk analyse.

Innhold

Kap. 1: oksidasjon og reduksjon
1.1 Redoksreaksjoner
1.2 Oksidasjonstall
1.3 Balansering av redoksreaksjoner
1.4 Redokstitreringer

Kap. 2: Elektrokjemi
2.1 Fra kjemisk energi til elektrisk energi – elektrokjemisk celle
2.2 Hydrogenelektroden
2.3 Spenningsrekka
2.4 Beregning av standard cellepotensial
2.5 Batterier
2.6 Korrosjon
2.7 elektrolyse
2.8 Å beregne utbyttet i en elektrolyse

Kap. 3: Bufferløsninger
3.1 Hva er en bufferløsning?
3.2 pH – beregninger
3.3 Bufferkapasitet
3.4 Å lage en bufferløsning

Kap. 4: Uorganisk analyse
4.1 Kvalitativ uorganisk analyse
4.2 Kvantitativ uorganisk analyse

Utdrag

• I Aqua 1 lærte vi at en redoksreaksjon er en reaksjon der det går elektroner over fra et stoff til et annet.
• Alle forbrenninger – en reaksjon der et brennbart materiale reagerer med oksygen – er redoksreaksjoner.
• I disse tilfellene er oksygenatomet elektronmottakeren.
Vi definerte en oksidasjon slik:
• Et stoff blir oksidert når det gir fra seg elektroner.
Vi definerte en reduksjon slik:
• Et stoff blir redusert når det tar opp elektroner... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag | Kap. 1 - 4 Aqua 2

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 12.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  utrolig greit med bakgrunn fra aqua 1, og gode eksempler og hjelperegler! skaffet meg en 5'er på prøven ved hjelp av disse notatene
 • 24.05.2015
  veldig godt sammendrag. bra før eksamen!
 • 14.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  takk for fine notater!