Sammendrag | Ideologier

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 6
  • 6
  • 1298
  • PDF

Sammendrag | Ideologier

Sammendrag med oversikt over forksjellen mellom og hovedtrekk ved følgende ideologier: konservativisme, sosialisme, marxisme, anarkisme, liberalisme, sosial liberalisme, feminisme og nasjonalisme.

Til hver ideologi besvares spørsmålet: Hva vil de endre? Hvorfor og hvordan vil de endre på ting? I tillegg opplyses det om kjente personer som knyttes til ideologiene.

Innhold

Konservatisme
Sosialismen
Marxismen.
Anarkismen
Liberalismen
Sosial liberalismen
Feminismen
Nasjonalismen
Italia
Østerrike-Ungarn

Utdrag

Sosialismen
Alle mennesker var likeverdige. Krevde større økonomisk likhet, rett til arbeid, utdanning for alle. Ikke for stor forskjell i fordeling av goder, ønske blandingsøkonomi i aktiv velferdsstat. Dermed Aktiv stat kan utjevne klasseforskjeller.
At samfunnet skulle bli klasseløst samfunn. For å skape felleskap. Ikke forskjell mellom rike og fattige.
Ville endre som sagt med aktiv velferdsstat, kontrollen over en sterk statsmakt. Mens andre ville bygge samfunnet på sterke fagforeninger og desentralisering av makten... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag | Ideologier

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 19.02.2016
    God oversikt i denne teksten