Sammendrag | Humanisme som livssyn

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • Ingen karakter gitt
  • 8
  • 3055
  • PDF

Sammendrag | Humanisme som livssyn

En sammendrag av kapittel 17 om Humanismen i læreboken Tro og Tanke.

Sammendraget er omfattende og delt inn etter underemner. Oppgaven kommer blant annet inn på Sentrale trekk i livssynshumanismen, humanismens historie og humanisme i vår tid.

Innhold

Kapittel 17 – Humanisme som livssyn
Humanisme- Mennesket i sentrum
Humanismens røtter
Sokrates og den greske filosofien
Renessansehumanismen
Sekulær humanisme

Humanisme i vår tid
Kristen humanisme
Den kjempende humanisme- mot totalitær ensretting
Emmanuel Lèvinas - den andre humanisme
Livssynshumanisme i Norge
Human-Etisk forbund
Humanetiske riter
Internasjonal humanisme

Sentrale trekk i livssynshumanismen
Virkelighetsoppfatning
Menneskesyn
Etiske oppfatninger
Bibliografi

Utdrag

Ordet humanisme er dannet av adjektivet til det latinske ordet for menneske (homo). Humanus betyr "menneskelig" og kan brukes på to ulike måter. For det første kan det bety "det faktiske menneskelige". Da beskriver ordet hva som er karakteristisk for mennesket til forskjell fra andre vesener, for eksempel dyr.
Humanus kan også brukes om hva mennesket bør være, ikke bare om hvordan det faktisk er. Å være menneskelig eller human betyr å oppføre seg slik vi bør oppføre oss mot andre. Dette er kjernen i et humanistisk livssyn... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag | Humanisme som livssyn

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.